ស្វែងយល់ពីក្រុមហ៊ុនទាំង6ដែលបោះលក់សញ្ញាបណ្ណនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

មូលបត្រដែលបោះលក់នៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាត្រូវបានចែកចេញជា2 គឺមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ និងមូលបត្របំណុល។ ក្នុងនោះ សញ្ញាបណ្ណ គឺជាប្រភេទមូលបត្របំណុល ដែលតំណាងឱ្យកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់រវាងបុគ្គលបោះផ្សាយមូលបត្របំណុល (រូមមានសាជីវកម្ម​​​ សហគ្រាសរដ្ឋ ឬរាជរដ្ឋាភិបាល) និងវិនិយោគិន (ម្ចាស់មូលបត្របំណុល)។

តាមរយៈកិច្ចសន្យានេះ បុគ្គលបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលមានកាតព្វកិច្ចបង់ឱ្យវិនិយោគិននូវទឹកប្រាក់ជាក់លាក់មួយជាទៀងទាត់ដែលហៅថា “គូប៉ុង” ឬ “ការប្រាក់” (លើកលែងសម្រាប់សញ្ញាបណ្ណគ្មានការប្រាក់) ព្រមទាំងបង់ប្រាក់ដើមនៅពេលដែលសញ្ញាបណ្ណនោះដល់កាលកំណត់សង ដែលហៅថា “ឥណប្រទិទាន” ខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន6កំពុងមានវត្តមានដាក់លក់មូលបត្របំណុលរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈនៅក្នុង​ផ្សារមូលបត្រ​កម្ពុជា។

ក្រុមហ៊ុនទាំង6 ដែលកំពុងដំណើរការលក់នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រនាពេលបច្ចុប្បន្នរួមមាន ៖

ទី1- គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ម.ក (PRASAC Microfinance Institution Plc) ៖​ ប្រាសាក់ មានអាជ្ញាបណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាគ្រឹះសា្ថនមីកូ្រហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន និងធ្វើប្រតិបត្តិការជាង 25ឆ្នាំក្នុងវិស័យមីកូ្រហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារឯកជននៅកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រាសាក់ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេ បើគិតពីទ្រព្យសកម្ម សម្ពៀតឥណទាន ប្រាក់ចំណេញ ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងឈរឈ្មោះលំដាប់កំពូលក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានធនាគារធំៗចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាសាក់ជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេនៅលើទីផ្សារដោយមានទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន 3,746លានដុលា្លរអាមេរិក គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែមីនា ឆ្នាំ2021។ ប្រាសាក់មានបណ្តាញការិយាល័យសាខាធំជាងគេលំដាប់ទី2 ដោយមានសាខាចំនួន 182ទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ទី2 ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក (RMA (CAMBODIA) PLC) ៖ ក្រុមហ៊ុន RMAC គឺជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយរថយន្ត កសិកម្ម និងគ្រឿងបន្លាស់ធុនធ្ងន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ការធានា និងសេវាកម្មក្រោយការលក់សម្រាប់ម៉ាកល្បីៗលំដាប់ពិភពលោករួមមាន Ford, Jaguar Land Rover, John Deere, TCM, JCB, FUSO, និង Piaggio។ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ក្រុមហ៊ុនទទួលបានកេរិ៍្តឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មនាំចូលរថយន្ត និងដំណោះស្រាយលើសេវាកម្មផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ និងការតម្លើងដំបូងគេបង្អស់។ ក្រុមហ៊ុន RMAC គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Clipper Holdings Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ RMA Group​ ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលប្រតិបត្តិកប្រចាំតំបន់នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។

ទី3 ធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ “ភីភីស៊ីប៊ែង” ម.ក (Phnom Penh Commercial Bank Plc.) ៖ ធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ ម.ក (PPCBank) បានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃទី01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2008 ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅរាជធានីភ្នំពេញ។​ កាលពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ2016 PPCBank ទទួលបានភាគទុនិកដ៏រឹហមាំពី JB Financial Group Co., Ltd. ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។ គិតត្រឹមបំណាច់ខែមីនា ឆ្នាំ2021 PPCBank មានទ្រព្យសកម្មសរុប 1,047លានដុល្លារអាមេរិក និងមានអតិថិជនច្រើនជាង 122,000នាក់ ជាមួយនឺងសាខាចំនួន23ទូទាំងប្រទេស និងម៉ាស៊ីន ATMs ចំនួន66។

ទី4 ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (Advanced Bank of Asia Limited) ៖ ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ ហៅកាត់ថា ABA ជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជននាំមុខមួយរបស់កម្ពុជា ដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1996។ ឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្ឍនិងកំណើនជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ABA បានពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនយ៉ាងរឹងមាំក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា និងក្លាយជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារពាណិជ្ជកំពូលទាំង3នៅក្នុងប្រទេស។ សព្វថ្ងៃនេះ ABA មានបម្រើសេវាជូនដល់បណ្ដាអតិថិជិនជាច្រើនដូចជា សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម, អាជីវកម្មមខ្នាតតូច, និងរូបវន្តបុគ្គល។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែមីនា ឆ្នាំ2021 ធនាគារ ABA គ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន 6.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងបម្រើសេវាជូនអតិថិជនចំនួន 1.5លាននាក់់ តាមរយៈបណ្តាញទំលំទូលាយនៃសាខាចំនួន79 ទីតាំង ។

ទី5 អិល អូ អិល ស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (LOLC (Cambodia) Plc.) ៖ អិល អូ អិល ស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការជាង26ឆ្នាំមកហើយ។ អិលអូអិលស៊ី ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសម្បូរបែបដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនរួមមាន សេវាឥណទាន សេវាប្រាក់បញ្ញើសំចៃ ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ សេវាផ្ទេរប្រាក់ សេវាធាគារចល័ត និងសេវាទូទាត់វិក្កយបត្រ។ ជាមួយនឹងបដិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យា អិលអូអិលស៊ី បាននឹងកំពុងផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល ដើម្បីពង្រីកបណ្តាញចែកចាយបន្ថែមទៀត ដូចជា កម្មវិធីធនាគារចល័ត iPay Mobile Application សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធើណែតបាគង សេវាទូទាត់រហ័ស (FAST).​ CSS និងសេវាទូទាត់សងប្រាក់តម្លៃរាយ (RFT)។​

គិតត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ2021 សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើរបស់អិលអូអិលស៊ីមានចំនួនជាង 2,272ពាន់លានរៀស ជាមួយនឹងចំនួនអតិថិជនជាង 424,000នាក់។ ផលប័ត្រឥណទានសរុបកើនឡើងដល់ 3,626ពាន់លានរៀល និងមានអតិថិជនជាង 305,000នាក់

ទី6 ធនាគារ ហត្ថា ម.ក (Hattha Bank Plc.) ៖ ធនាគារ ហត្ថា ម.ក គឺជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារឈានមុខផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជា ដែលទទួលបានអាជ្ងាប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារពាណិជ្ជពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី26 ខែសីហា ឆ្នាំ2020។ ជាមួយបទពិសោធន៍ក្នុងការបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង26ឆ្នាំ ក្រោយការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មីរបស់ខ្លួន ធនាគារ ហត្ថា ម.ក បានកែលម្អ និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បន្ថែមនូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនផ្សេងទៀតរួមមាន ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាធនាគារចល័ត (Hattha Mobile) ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវសេវាផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ សេវាឥណទានវិបារូបន៍ សេវាបញ្ញើសន្សំផលច្រើន (HYSA Flexi and HYSA Corporate) ។ គិតត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ2021 សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំរបស់ ធនាគារហត្ថា មានចំនួនជាង 822លានដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងចំនួនអតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំចំនួណ 277,360នាក់ និងផលប័ត្រឥណទានសរុបមានចំនួនប្រមាណ 1,412លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបម្រើអតិថិជនចំនួន 189,480នាក់ តាមរយៈសាខាចំនួន 177 និងម៉ាស៊ីន ATMs ចំនួន 137ទីតាំង នៅទូទាំងប្រទេស។

គួរំលឹកជូនថា កាលពីចុងឆ្នាំ2020 គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត បានកម្លាយខ្លួនទៅជា ធនាគារ ហត្ថា ម.ក ហើយធនាគារ ហត្ថា ម.ក គឺជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ ក្រុងស្រ៊ី (ធនាគារ អាយុធ្យា ម.ក និង ក្រុមហ៊ុនជាបុត្រសម្ព័ន្ធ) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេលំដាប់ទី5 នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

ទុនពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកសិករ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/06/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក BOSCH នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ក្រុមហ៊ុន BOSCH លំដាប់ពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកជិត ៤៣ ម៉ឺននាក់ នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សហភាពអឹរ់ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមជិត ៤០ ភាគរយលើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលពីចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/06/2024

សហភាពអឺរ៉ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីចិនចន្លោះពី ១៧,៤ ភាគរយទៅ ៣៨,‌១ ភាគរយ ខណៈដែលអត្រាពន្ធបច្ចុប្បន្នមាន ១០ ភាគរយ

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ