ស្វែងយល់ ៖ Robert T. Kiyosaki មូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង ៤ នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

បរទេស ៖ លោក Robert T. Kiyosaki ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Rich Dad Poor Dad ដែលជាសៀវភៅហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់​ខ្លួនលក់​ដាច់បំផុត​ក្នុងលោក។ Robert Kiyosaki បានផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលមនុស្សរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកគិតអំពីលុយ ឬហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន។ គាត់គឺជាសហគ្រិន អ្នកអប់រំ និងវិនិយោគិនដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ ហើយគាត់បានបង្ហាញនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង ៤ នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រោម។

១៖ ភាពខុសគ្នារវាងទ្រព្យ និងបំណុល ៖ មានមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំរវាងទ្រព្យ និងបំណុល។ ឧទាហរណ៍ អ្នកប្រហែលជាគិតថាផ្ទះរបស់​អ្នកគឺជា​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ ប៉ុន្តែវាមិនមែនទេ។ ការពិតគឺថាទ្រព្យមាននិយមន័យពីរ។ គណនេយ្យករប្រើនិយមន័យមួយ ដែលតម្រូវឱ្យមានការរៀបចំឯកសារ​ហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន​ដើម្បី​ធ្វើឱ្យបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេមាន។ ចំណែកឯអ្នកមានប្រើនិយមន័យផ្សេងដោយ​ផ្អែកលើ​ភាព​សាមញ្ញនិងការពិត។ ទ្រព្យគឺជាអ្វីដែលរកលុយចូលក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នក ហើយបំណុលគឺជាអ្វីដែលយកលុយចេញពីហោប៉ៅរបស់អ្នក។

ផ្ទះរបស់អ្នកមិនមែនជាទ្រព្យទេ ព្រោះវាយកលុយចេញពីហោប៉ៅរបស់អ្នករៀងរាល់ខែ។ ទោះបីជាអ្នកជាម្ចាស់ផ្ទះក៏ដោយអ្នកនៅតែត្រូវបង់ពន្ធ ថ្លៃថែទាំផ្ទះ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀតចេញពីហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យជួលនោះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិ ប្រសិនបើវារកលុយចូលក្នុង​ហោប៉ៅរបស់អ្នករៀងរាល់ខែក្នុងទម្រង់ជារំហូរសាច់ប្រាក់។ នៅពេលអ្នកជួលបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ពួកគេជួយបង់ប្រាក់លើការថែទាំ ថ្លៃពន្ធ និងអ្វីៗជាច្រើន​ទៀត​របស់អ្នក។ ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពិតប្រាកដនឹងបង្រៀនមនុស្សពីភាពខុសគ្នាដ៏សាមញ្ញរវាងទ្រព្យ និងបំណុល ហើយវាមានសារៈសំខាន់​ក្នុងការ​បង្កើន​ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

២៖ រំហូរសាច់ប្រាក់ និងការចំណេញដើមទុន ៖ មនុស្សភាគច្រើនវិនិយោគដើម្បីចំណេញដើមទុន។ អ្នកមានវិនិយោគលើរំហូរសាច់ប្រាក់។ និយាយ​​ដោយសាមញ្ញការវិនិយោគដើម្បីចំណេញដើមទុនគឺដូចជាល្បែងស៊ីសង។ អ្នកវិនិយោគលុយរបស់អ្នក ហើយសង្ឃឹមថាតម្លៃនឹងកើនឡើង។ ឧទាហរណ៍ មនុស្សជាច្រើនទិញផ្ទះដោយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចលក់វាបានប្រាក់នៅពេលក្រោយ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះពួកគេត្រូវបង់ប្រាក់​រំលស់ទិញផ្ទះនិង​ការ​ចំណាយក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ។ នោះលុយចេញពីហោប៉ៅរបស់ពួកគេ  ដែលវាក្លាយជាបំណុល។ បញ្ហាគឺថានៅពេលអ្នកវិនិយោគដើម្បីចំណេញដើមទុន អ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងថាតើតម្លៃផ្ទះឡើងឬចុះទេ ហើយបញ្ហាធំជាងនេះគឺប្រសិនបើអ្នកចំណេញ អ្នកត្រូវបង់ពន្ធខ្ពស់ផងដែរ។

ផ្ទុយទៅវិញអ្នកមានវិនិយោគដើម្បីលំហូរសាច់ប្រាក់។ ឧទាហរណ៍គេទិញអចលនទ្រព្យ វិនិយោគដោយប្រើលុយរបស់អ្នកដទៃ រួចស្វែងរកអ្នកជួល និងប្រមូលថ្លៃជួលជារៀងរាល់ខែ នោះវាក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិ។ ហើយប្រសិនបើមានការចំណេញដើមទុន(ពេលលក់ចេញ) នោះគឺជាប្រាក់រង្វាន់។ តាមរយៈការវិនិយោគដើម្បីបង្កើតលំហូរសាច់ប្រាក់ជំនួសឱ្យការចំណេញដើមទុន អ្នកមានបានគ្រប់គ្រងលើប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួន ហើយបង់ពន្ធទាបបំផុត ហើយមានពេលខ្លះមិនមានពន្ធផងក៏មាន។ ទោះជាយ៉ាងណា ការវិនិយោគបែបលំហូរសាច់ប្រាក់នេះ តម្រូវឱ្យមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ ។ ការ​អប់រំ​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពិតប្រាកដនឹងបង្រៀនមនុស្សពីរបៀបបង្កើតប្រាក់ចំណូលអកម្មជាជាងមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីចំពោះការវិនិយោគរបស់ពួកគេ។


៣៖ ប្រើបំណុលនិងពន្ធ ដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិ ៖ អ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនឹងប្រាប់អ្នកថាបំណុលអាក្រក់ និងការបង់ពន្ធគឺជៀសមិនរួច។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​មានយល់ថាទាំងបំណុល និងពន្ធអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិ។ បើនិយាយពីបំណុល បំណុលមានពីរប្រភេទគឺបំណុលអាក្រក់​ និងបំណុលល្អ។ នៅពេលអ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រាប់អ្នកឱ្យជៀសពីបំណុល នោះមានន័យថាជៀសពីបំណុលអាក្រក់។

បំណុលអាក្រក់កើតមានជាទម្រង់នៃការខ្ចីប្រាក់សម្រាប់ការចំណាយដូចជាការប្រើកាតឥណទាន ដើម្បីទិញទូរទស្សន៍ ឬដើរលេង និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។

ការជៀសពីបំណុលអាក្រក់គឺជាដំបូន្មានល្អ ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនឹងមិនប្រាប់អ្នកអំពីបំណុលល្អនោះទេ។ បំណុលល្អគឺជាបំណុល​ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីទិញទ្រព្យ ដូចជាអចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលបន្តជាដើម។ នៅពេលអ្នកប្រើលុយធនាគារដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យ អ្នកប្រើលុយ​ផ្ទាល់​ខ្លួនតិច ដោយគ្រាន់តែបង់រំលស់បន្តិចម្តងៗ ហើយចំណូលពីការជួលជួយសងបំណុលរបស់អ្នក ខណៈពេលអ្នកជាម្ចាស់ទ្រព្យ និងយកផលចំណេញ។

នៅពេលនិយាយអំពីពន្ធ អ្នកមានយល់ថារដ្ឋាភិបាលយកពន្ធក្នុងគោលដៅជាក់លាក់មួយ។ ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់ឱ្យអ្នកសាងសង់លំនៅដ្ឋានដែល​មាន​តម្លៃសមរម្យ រដ្ឋនឹងកាត់បន្ថយពន្ធផ្ទះកម្រិតមធ្យម។ ប្រសិនបើរដ្ឋចង់លើកទឹកចិត្តដល់ការរុករកប្រេង រដ្ឋនឹងកាត់បន្ថយពន្ធប្រេង។ ប្រសិនបើរដ្ឋចង់​ឃើញ​អត្រាការងារខ្ពស់ រដ្ឋនឹងកាត់បន្ថយពន្ធក្នុងទម្រង់ជួយដល់វិស័យការងារជាដើម។ ចំណុចពិសេសមួយគឺការបន្ទូរបន្ថយពន្ធភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើង​ដើម្បី​ជួយដល់សហគ្រិន និងវិនិយោគិន។ ជាមួយនឹងការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អ្នកក៏អាចប្រើលក្ខខណ្ឌពន្ធ​ដា​មិនត្រឹមតែដើម្បីមានទ្រព្យសម្បត្តិ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមិនបង់ពន្ធទៀតផង។ ការប្រើប្រាស់បំណុលល្អ និងបង្កើនទ្រព្យតាមរយៈការបង់ពន្ធត្រូវការ​កម្រិត​ខ្ពស់នៃភាពវៃឆ្លាត​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចរៀននិងដាក់គោលការណ៍ទាំងនេះទៅក្នុងការអនុវត្តបាន។ ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពិតប្រាកដ​នឹងបង្រៀនមនុស្សពីវិធីជាច្រើន​ទាំង​បំណុលនិងពន្ធដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន។


៤៖ ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ៖ នៅពេលអ្នកខ្វះចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃធ្វើការសម្រេចចិត្តលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យឈ្មួញកណ្តាលសម្រេចចិត្ត ថាតើប្រាក់របស់អ្នកគួរវិនិយោគយ៉ាងដូចម្តេច។ អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យធនាគាររបស់អ្នកប្រាប់អ្នកពីអត្រាការ​ប្រាក់​ដែលសមនឹងអ្នក។ អ្នកធ្វើតាមនិន្នាការវិនិយោគណាដែលមានប្រជាប្រិយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន។


អ្នកមានមិនដើរតាមគន្លងនេះទេ។ អ្នកមានកំណត់និន្នាការមួយហើយនិន្នាការនោះប្រែក្លាយជារឿងសំខាន់សម្រាប់សាធារណៈជន។ តើគេមានអាថ៌កំបាំង​អ្វី? គឺគេគិតអំពីលុយដោយខ្លួនឯង ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តលើហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ព្រោះគេមានភាពវៃឆ្លាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់។ គន្លឹះក្នុងការបង្កើនទ្រព្យ​សម្បត្តិគឺត្រូវមានចំណេះដឹងខ្ពស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពណាដែលផ្តល់ប្រយោជន៍បំផុត។ ចំណេះដឹង និងប្រាជ្ញាប្រភេទនេះកើតឡើងតាមរយៈភាពវៃឆ្លាត​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ដែលទទួលបានពីការអនុវត្តន៍ខ្លួនឯង។ ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពិតប្រាកដនឹងបង្រៀនមនុស្ស​ពីរបៀបគិតគូរដោយខ្លួនឯងអំពីលុយ និង​ការវិនិយោគ។

ប្រភព៖ Rich Dad


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើជប៉ុន​បង្កើន​ការ​វិនិយោគ​បន្ថែម​នៅ​កម្ពុជា​ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/07/2024

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃកម្ពុជា បានស្នើឱ្យជប៉ុនបង្កើនការវិនិយោ​គ​​បន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជាទទួលបានទេសចរជាង៣៤ម៉ឺននាក់ ក្នុងរយៈពេល១សប្តាហ៍ចុងក្រោយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/07/2024

កម្ពុជាទទួលបានទេសចរជាតិ និង អន្តរជាតិ ជាង៣៤ម៉ឺននាក់ ក្នុងរយៈពេល១សប្តាហ៍ចុងក្រោយ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ០៨ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

IMF បង្កើនការព្យាករណ៍កំណើន GDP របស់ចិន ខណៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/07/2024

IMF បានបង្កើនការព្យាករណ៍កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប​ (GDP) របស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំនេះ ខណៈដែលព្យាករណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំក្រោយ

កំពង់ស្ពឺ ​និងស្វាយរៀង ​ជា​ខេត្ត​ទទួល​បានគម្រោង​វិនិយោគ​ច្រើនជាង​គេ​ក្នុង​រយៈ​ពេល៦ខែ​ដើមឆ្នាំ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/07/2024

គិតត្រឹម​ឆមាសទី១​ឆ្នាំ ២០២៤ ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ និងស្វាយរៀង​ជា​ខេត្ត​ដែលទទួលបានគម្រោ​ងវិនិយោគ​ច្រើនជាង​គេក្នុង​ចំណោម​បណ្ដាខេត្ត​នានា​

ADB ៖ ឆ្នាំ២០២៤ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកកើនដល់ ៥%

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/07/2024

ADB ព្យាករថាឆ្នាំ ២០២៤ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃ ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងកើនដល់៥% ដែលការព្យាករលើកមុនតែ ៤.៩ ភាគរយ

រដ្ឋាភិបាលចេញ​ប្រកាសលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/07/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​ តាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសស្ដីពី ការណែនាំអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

ប្រធានសហគមន៍ជីផាត ៖ ភ្ញៀវក្នុងស្រុកមានទំនោរទៅទស្សនាតំបន់ធម្មជាតិច្រើនជាងឆ្នាំមុន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/07/2024

សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ជីផាត ជាសហគមន៍ចំណាស់មួយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ២០០៧ នៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុង

ស្មៅដំរី ជាដំណាំសម្រាប់ជាចំណីសត្វ ងាយស្រួលដាំ និងបានផលច្រើនដែលកសិករគួរសាកល្បង

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/07/2024

ស្មៅដំរី ជាប្រភេទដំណាំចំណីសត្វមួយដែលមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់ ងាយស្រួលដាំ និងអាចជួយបំប៉នដល់ការលូតលាស់របស់សត្វបានល្អ

អាល្លឺម៉ង់ គ្រោងកាត់ផ្ដាច់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei ចេញពីបណ្តាញ 5G របស់ខ្លួន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/07/2024

នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ គ្រឿងបន្លាស់ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងបន្លាស់ 5G ឈានមុខគេរបស់ប្រទេសចិន នឹងត្រូវហាមឃាត់ពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញស្នូលដែលរសើបរបស់អាល្លឺម៉ង់មុនចុងឆ្នាំ ២០២៦

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ បានបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សជាង១ម៉ឺន៤ពាន់នាក់ នៅឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២៤

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/07/2024

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) បានបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សជាង ១ម៉ឺន ៤ពាន់នាក់ នៅក្នុងឆមាសទី១ នៃឆ្នាំ២០២៤ ដែលស្ម;នឹង ៥៦ ភាគរយនៃផែនការមេ