ដឹងទេថា តើកាតឥណទាន(Credit card) ឬកាតឥណពន្ធ(Debit card) មួយណាល្អជាង?

ភ្នំពេញ ៖ កាតឥណពន្ធ និងកាតឥណទាន មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាច្រើន។ ជាធម្មតា កាតទាំងពីរមាន​ស្លាកសញ្ញារបស់​ក្រុមហ៊ុន​កាត​ឥណទាន​ធំៗដូចជា Visa ឬ Mastercard ហើយកាតទាំងពីរអាចត្រូវបានឆូតបង់ប្រាក់នៅតាមហាងដើម្បីទិញទំនិញ ឬសេវាកម្មបានដូច​គ្នា។ ក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងស្វែងយល់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃកាតនីមួយៗ។

កាតឥណពន្ធ

កាតឥណពន្ធ ជាកាតត្រូវបានចេញដោយធនាគារដល់អតិថិជន ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់សរសេរមូលប្បទានប័ត្រ ឬដក​ជា​សាច់ប្រាក់។ កាតឥណពន្ធត្រូវបានភ្ជាប់ទៅគណនីធនាគាររបស់បុគ្គលម្នាក់ហើយអាចប្រើសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗបាន។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើកាតឥណពន្ធរបស់អ្នកមានស្លាកសញ្ញា Visa វាអាចប្រើបានគ្រប់ទីកន្លែងដែលគេទទួលការបង់ប្រាក់តាម Visa ។ នៅពេលអ្នក​ប្រើ​កាតឥណពន្ធ ធនាគារនឹងដកប្រាក់តាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានចំណាយភ្លាមៗ។ អ្នកអាចប្រើកាតឥណពន្ធ ដើម្បីដកសាច់ប្រាក់​ពីគណនីធនាគាររបស់អ្នកដោយប្រើលេខអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន (ឬ PIN) ។ នៅពេលអ្នកប្រើកាតឥណពន្ធ​សម្រាប់ការទិញទំនិញ​អ្នក​អាច​ត្រូវបានសួររកកូដ PIN របស់អ្នក ឬអ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យចុះហត្ថលេខាសម្រាប់ការទិញ ដែលត្រង់នេះស្រដៀងគ្នានឹងកាត​ឥណទានដែរ។

កាត​ឥណទាន

កាតឥណទានគឺជាឧបករណ៍បំណុលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជំនួសឱ្យសាច់ប្រាក់ ឬមូលប្បទានប័ត្រ ឬកាតឥណពន្ធ។ កាតឥណទានមានដែនកំណត់ក្នុងការចំណាយខ្ពស់ ឬទាប អាស្រ័យលើអត្រាភាពជឿទុកចិត្តរបស់ម្ចាស់កាត។ នៅពេលអ្នកប្រើកាតឥណទានចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទិញត្រូវបានបូកដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងសមតុល្យដែលនៅសល់របស់អ្នក។ តាមក្រុមហ៊ុនកាតឥណទានភាគច្រើន អតិថិជនមានពេល ៣០ថ្ងៃដើម្បីទូទាត់ប្រាក់មុនពេលការប្រាក់ត្រូវបានគិតពីសមតុល្យដែលនៅសល់ ទោះបីក្នុងករណីខ្លះការប្រាក់ចាប់ផ្តើមគិតភ្លាមៗក៏ដោយ។ អត្រាការប្រាក់នៅលើកាតឥណទានមានកម្រិតខ្ពស់គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដោយវាគឺជាចំណូលសំខាន់នៃក្រុមហ៊ុនកាតឥណទាន។ អ្នកប្រើប្រាស់ Visa អាចចៀសវាងការបង់ការប្រាក់ដោយទូទាត់ប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ។ លក្ខណៈពិសេសមួយនៃកាតឥណទានគឺ អ្នកប្រើប្រាស់កាតឥណទានដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ អាចទទួលបានពិន្ទុ និងរង្វាន់ពីស្ថាប័នចេញកាត ហើយការប្រើប្រាស់ឥណទានក្នុងលក្ខណៈវិជ្ជមានជួយបង្កើត និងរក្សាបាននូវពិន្ទុឥណទានដ៏រឹងមាំ។

ភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗ

កាតឥណពន្ធគឺជាឧបករណ៍មួយដែលអាចប្រើជំនួសមូលប្បទានប័ត្រឬសាច់ប្រាក់ជាក់ស្តែង។ នៅពេលអ្នកប្រើកាតឥណពន្ធគឺអ្នកប្រើលុយរបស់អ្នកផ្ទាល់ ដែលអ្នកចំណាយប្រាក់នៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នៅពេលអ្នកប្រើកាតឥណទាន អ្នកខ្ចីប្រាក់ធនាគារមកចំណាយដែលអ្នកត្រូវសងវិញនៅពេលក្រោយ។ ប្រសិនបើគណនីធនាគាររបស់អ្នកគ្មានប្រាក់អ្នកមិនអាចប្រើកាតឥណពន្ធរបស់អ្នកបានទេ ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រើកាតឥណទានបាន។ ហើយកាតឥណទានអាចជួយអ្នកបង្កើនពិន្ទុឥណទាន ឬធ្វើឱ្យអ្នកជាប់បំណុលច្រើនក៏មាន។ ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់លួចកាតឥណពន្ធរបស់អ្នក ហើយយកលុយចេញពីគណនីរបស់អ្នក វាមានភាពពិបាក និងចំណាយពេលយូរដើម្បីទទួលបានប្រាក់មកវិញជាងករណីលួចកាតឥណទាន។

តើកាតឥណទាន ឬកាតឥណពន្ធមួយណាល្អជាង?

កាតនីមួយៗមានការប្រើប្រាស់ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាស្រ័យលើបុគ្គលអ្នកប្រើ។ ឧទាហរណ៍អ្នកប្រហែលជាចង់ប្រើកាតឥណទានសម្រាប់ការទិញទំនិញថ្លៃៗ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកអាចទូទាត់ប្រាក់វិញបានទាន់ពេលវេលា។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសាច់ប្រាក់ វាមានការចំណាយតិចជាងក្នុងការប្រើកាតឥណពន្ធ។ នៅពេលអ្នកទូទាត់ការចំណាយដោយប្រើកាតឥណពន្ធ អ្នកនឹងមិនជំពាក់បំណុលធនាគារនោះទេ ដែលជាហានិភ័យនៅពេលអ្នកប្រើកាតឥណទាន។

កាតឥណទានមានប្រយោជន៍ក្នុងគ្រាអាសន្នមិនថាក្នុង ឬក្រៅប្រទេស។ ប្រសិនបើអ្នកមានឥណទានតាមការកំណត់ អ្នកអាចទូទាត់ការចំណាយបន្ទាន់ដោយមិនខ្វល់ពីប្រាក់ដែលអស់ពីគណនីធនាគាររបស់អ្នក។ ក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនជួលរថយន្ត សណ្ឋាគារ និងរមណីយដ្ឋានមួយចំនួនទទួលយកតែការបង់ប្រាក់់តាមកាតឥណទានប៉ុណ្ណោះនៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរដើរលេង។

ក្រៅពីនេះប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតប្រវត្តិឥណទានរបស់អ្នក វាជាហេតុផលល្អក្នុងការប្រើកាតឥណទានរបស់អ្នកដោយការទទួលខុសត្រូវ។ ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើកាតរបស់អ្នកភ្ជាប់មកជាមួយកម្មវិធីមានផ្តល់រង្វាន់ អ្នកអាចប្រើកាតឥណទានដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ។ ខណៈពេលដែលកាតឥណពន្ធភាគតិចមានការផ្តល់រង្វាន់ ហើយកាតឥណពន្ធមិនមានបង្កើនប្រវត្តិ ឬពិន្ទុឥណទាននោះទេ។

ជារួម កាតឥណពន្ធ និងកាតឥណទានគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការចំណាយលើទំនិញ និងសេវាកម្ម។ ប្រសិនបើ​អ្នកព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​ការចំណាយច្រើនជ្រុល អ្នកគួរប្រើកាតឥណពន្ធដែលអាចធានាថាអ្នកចំណាយតែអ្វីដែលអ្នកមានសមត្ថភាពទិញបានប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើ​អ្នកមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ការប្រើកាតឥណទាននឹងជួយអ្នកកសាងប្រវត្តិឥណទានរបស់អ្នក​ហើយ​វា​មានប្រយោជ​ន៍ជាងនៅពេលមានការណ៍ត្រូវចំណាយក្នុងគ្រាអាសន្ន។

ប្រភព៖ Investopedia


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាបំណិនជីវិតមួយជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវបានត្រឹមត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

ស្របពេលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនដ៏សមស្រប មានតម្លៃទាប ហានិភ័យទាបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមគោលដៅ និងសាធារណៈជនទូទៅ។

កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការហើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ដែលផ្តួចផ្តើមផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន អប្សរា មេឌា សឺវីស AMS ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការ

កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី ​ផ្តួចផ្តើម​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការថ្នាល​ច្រក​របៀង​តម្លា​ភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

កម្ពុជានិងសិង្ហបុរី បានដាក់ដំណើរការថ្នាលច្រករបៀងតម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធ

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំមានគុណតម្លៃច្រើនសម្រាប់សុខភាព

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 20/06/2024

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលមួយបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំ ក៏មិនខុសពីផលិតផលពីឃ្មុំដទៃទៀតដែរ ដែលមានតម្លៃថ្លៃ និងមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពអ្នកទទួលទាន។

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 20/06/2024

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិមរតកតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»