ស្វែងយល់ពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

ភ្នំពេញ ៖ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) គឺជាអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៤៤ ក្រោយពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ១៩៣០។ ដោយឡែក ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិករបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៦៩។

ប្រទេសជាសមាជិកស្ថាបនិកចំនួន ៤៤ បានព្យាយាមបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ។ សព្វថ្ងៃនេះប្រទេសជាសមាជិកភាពរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិមានចំនួន ១៩០ ដោយស្ថានប័នអន្តរជាតិមួយនោះមានបុគ្គលិកមកពី ១៥០ ប្រទេស។

IMF ត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសទាំង ១៩០ ដែលជាសមាជិកភាពនៅទូទាំងពិភពលោក។ ក្បាលម៉ាស៊ីននៃរចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ គឺក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ IMF ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិដែលមានសមាជិក ២៤ រូបដែលតំណាងឱ្យសមាជិកភាពទាំងអស់និងគាំទ្រដោយបុគ្គលិករបស់ IMF ។ នាយកគ្រប់គ្រងគឺជាប្រធានបុគ្គលិក IMF និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រតិបត្តិ ដោយមានអនុប្រធានគ្រប់គ្រងចំនួនបួននាក់។

ធនធាន ឬទុនរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិភាគច្រើនបានមកពីប្រាក់ដែលប្រទេសនានាបង់ជាដើមទុន (កូតា) នៅពេលពួកគេក្លាយជាសមាជិក។ សមាជិកម្នាក់ៗនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិត្រូវបានកំណត់កូតាដោយផ្អែកលើចំណែករបស់ខ្លួននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ បណ្តាប្រទេសនានាអាចខ្ចីប្រាក់ពីកញ្ចប់ប្រាក់នេះនៅពេលដែលពួកគេធ្លាក់ចូលក្នុងការវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ។

មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិផ្តល់ប្រាក់កម្ចី រួមទាំងប្រាក់កម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រទេសជាសមាជិកដែលជួបប្រទះបញ្ហាសមតុល្យនៃជញ្ជីងពាណិជ្ចកម្ម។ គោលបំណងគឺដើម្បីជួយប្រទេសជាសមាជិកក្នុងការបង្កើតទុនបម្រុងអន្តរជាតិ រក្សាស្ថិរភាពរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក បន្តបង់ប្រាក់សម្រាប់ការនាំចូល និងស្តារលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានរឹងមាំ ស្របពេលនៃការដោះស្រាយបញ្ហាតាមមូលដ្ឋាន។

មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និងការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដើម្បីកំណត់ហានិភ័យនិងណែនាំគោលនយោបាយសម្រាប់កំណើននិងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក។ មូលនិធិនេះក៏ត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជាប្រចាំនៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសជាសមាជិកទាំង ១៩០ របស់ខ្លួន។ លើសពីនេះ IMF កំណត់ហានិភ័យដែលអាចកើតមានចំពោះស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួននិងផ្តល់យោបល់ដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសសមាជិកអំពីការកែសម្រួលគោលនយោបាយស្របតាមកាលៈទេសៈ។ បន្ថែមពីនេះ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសនិងការបណ្តុះបណ្តាលដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសសមាជិក រួមមានធនាគារកណ្តាល ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋបាលចំណូលនិងទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពទាំងនេះផ្តោតលើវិស័យស្នូលរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលរាប់ចាប់ពីការយកពន្ធតាមរយៈប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារកណ្តាលរហូតដល់ការរាយការណ៍ទិន្នន័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះក៏ជួយដល់ប្រទេសសមាជិកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងដែន ដូចជាវិសមភាពប្រាក់ចំណូល សមភាពយេនឌ័រ អំពើពុករលួយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

អាជីវកម្មកែច្នៃភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 13/06/2024

សហគ្រាសទឹកអំពិលទុំស្នាដៃអ្នកម្តាយ TAPT ជាសហគ្រាសដែលកំពុងផលិតភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់

គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ នៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃថា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន ពោលគឺនៅតែមាន “ចីរភាព” និង “ហានិភ័យកម្រិតទាប” ដដែល

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេសនៅសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេស ទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និង សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សម្ដេចធិបតី ៖ យើងមិនអាចរស់ដោយពឹងគេរហូតទេ ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យដើរចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

សម្រាប់កម្ពុជា គឺកំពុងតែរំកឹលខ្លួនបន្តិចម្ដងៗចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខនេះ

មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់បណ្ដាខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ​នឹង​កាន់តែសំបូរបែប​នាពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈ​សក្ដានុពល​វិនិយោគ​ក៏​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 13/06/2024

តំបន់​សមុទ្រ​កាន់តែបង្ហាញពីសក្ដានុពល​ទាក់ទាញខ្លាំង ក្រោយសមិទ្ធផល​ និងគម្រោង​វិនិយោគ​របស់រដ្ឋ​ និងឯកជន​បានបង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​បន្តបន្ទាប់

ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

យោងតាម​ការ​ព្យាករណ៍​របស់ Maybank Research Pte Ltd បានឲ្យដឹងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង ៦ រួមមាន៖ ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃ វៀតណាម និងហ្វីលីពីន

ម៉ាឡេស៊ី ចំណាយលុយពង្រឹងវិស័យយោធាជើងទឹកតាមរយៈកុងត្រាសាងសង់នាវាចម្បាំងធុនធ្ងន់ថ្មីចំនួន៣គ្រឿង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 13/06/2024

STM នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់នាវាចម្បាំងទាំង៣គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះហើយនឹងបញ្ចប់ការងារព្រមទាំងប្រគល់នាវាទៅឱ្យម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លះខាងមុខ

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០នាក់ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

កម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុប ឯកភាពក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/06/2024

កម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំង ចំពោះការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប និងអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោយវិបត្តិផ្សេងៗ ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កសិកម្ម ធនធានមនុស្ស និងការបោសសម្អាតមីនជាដើម...