ក្រុងព្រះសីហនុនឹងក្លាយជាទីក្រុងស្នូលនៃប៉ូលអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ដោយអនុវត្តតាមប្លង់គោលឆ្នាំ២០៣៨

ព្រះសីហនុ ៖ ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៨ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយបានប្រមូលការសិក្សា និងវិភាគទិន្នន័យរូបវន្ត ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច ទិន្នន័យសង្គម ទិន្នន័យបរិស្ថាន ទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រ និងការស្រង់មតិ សមស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

គោលនយោបាយដីធ្លី “សៀវភៅសដីធ្លី” អនុក្រឹត្យស្ដីពីនគរូបនីយកម្ម រាជធានី ក្រុង និងទីប្រជុំជន និងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីនីតិវិធីលម្អិត នៃការរៀបចំប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដី និងផែនការប្រើប្រាស់ដីថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។ ជាមួយគ្នានេះ ដើម្បីកំណត់ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣៨  ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវបានសិក្សាក្របខណ្ឌសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ដោយផ្អែកលើសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្របខណ្ឌជាតិ តំបន់ និងអន្តរជាតិ ព្រមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ គោលនយោបាយដីធ្លី “សៀវភៅសដីធ្លី” គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការរៀបចំដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គោលនយោបាយតាមវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល លទ្ធផលនៃជំរឿនទូទៅនូវប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨ និងជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩។

វិសាលភាពនៃសិក្សានៃប្លង់គោលបើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ និងតំបន់ជុំវិញមានផ្ទៃដី ២៧៩.៣៤ គីឡូម៉ែត្រក្រឡា ដែលក្នុងនោះគ្របដណ្តប់លើក្រុងព្រះសីហនុមានផ្ទៃដី ៨៣.៤០ គីឡូម៉ែត្រក្រឡា ត្របដណ្តប់លើស្រុកព្រៃនប់មានផ្ទៃដី ១០០.៨២ គីឡូម៉ែត្រក្រឡា និងគ្របដណ្តប់លើស្រុកស្ទឹងហាវមានផ្ទៃដី ៩៥.១២ គីឡូម៉ែត្រក្រឡា។

សូចនាករសំខាន់ៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុ និងតំបន់ជុំវិញដែលបានធ្វើការព្យាករណ៍និងគ្រោងសម្រេចបានត្រឹមឆ្នាំ២០២៨ មាន ៖

-ប្រជាជនសម្រាប់ក្រុងព្រះសីហនុ និងតំបន់ជុំវិញនៅឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួន ១៧៨ ២៩១ នាក់ នឹងកើនឡើងដល់ចំនួន ២៣២ ១២១ នាក់នៅឆ្នាំ២០២៨ និង- ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ២០១៨ មានចំនួន ៤៨១ ០០០ នាក់ នឹងកើនឡើងដល់ចំនួន ២ ៥០០ ០០០ នាក់នៅឆ្នាំ២០៣៨។ ភ្ញៀវទេសចរជាតិនៅឆ្នាំ២០១៨ មានចំនួនប្រមាណ ១ លាននាក់ នឹងកើនឡើងដល់ចំនួនប្រមាណ ៥ លាននាក់នៅឆ្នាំ២០៣៨។

– ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ និងតំបន់ជុំវិញ៖ ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ ឬបេតុងនៅឆ្នាំ២០១៨ មានចំនួន ២០,៥% នឹងកើនឡើងដល់ចំនួន ១០០% នៅឆ្នាំ ២០៣៨ និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅឆ្នាំ២០១៨ មានចំនួន ៣២% នឹងកើនឡើងដល់ចំនួន ១០០% នៅឆ្នាំ២០៣៨។

– ភស្តុភាកម្មនៅឆ្នាំ២០១៨ មានចំនួន ៤,៩ លានតោននឹងកើនឡើងដល់ចំនួន ៣៧,២ លានតោននៅឆ្នាំ២០៣៨ – តំបន់លំនៅដ្ឋាននៅឆ្នាំ២០១៩ មានផ្ទៃដី ១ ៦៣១ ហិកតា នឹងកើនឡើងដល់ផ្ទៃដី ៥ ៩០៤,៧៦ ហិកតានៅឆ្នាំ ២០៣៨ – តំបន់ឧស្សាហកម្មនៅឆ្នាំ២០១៩ មានផ្ទៃដី ៨២៩ ហិកតា នឹងកើនឡើងដល់ផ្ទៃដី ១ ៦០២,១៤ ហិកតានៅឆ្នាំ២០៣៨ និង– តំបន់លទ្ហសាធារណៈ និងផ្ទៃបៃតងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅឆ្នាំ២០១៩ មានផ្ទៃដី ០,៥១ ម៉ែត្រក្រឡា សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ នឹងកើនឡើងដល់ផ្ទៃដី ១០ ម៉ែត្រក្រឡាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅឆ្នាំ២០៣៨។

ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣៨ នៃប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងព្រះសីហនុ គឺសំដៅរៀបចំ និងអភិវឌ្ឍ “ក្រុងព្រះសីហនុជាទីក្រុងស្នូលនៃប៉ូលអភិវឌ្ឍន៍ជាតិប្រកបដោយចីរភាពនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច អភិវឌ្ឍន៍ធុរកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍ប្រកបដោយភាពរស់រវើក ឆ្លាត និងបរិយាបន្ន” តាមរយៈការអភិវឌ្ឍ៖ ១)ទីក្រុងទំនើបបៃតងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរស់រវើក និងបរិស្ថានរស់នៅល្អប្រសើរបំផុត ២)តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណង មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងមជ្ឈមណ្ឌលកំណើនជាតិ ៣)រមណីយដ្ឋាន ឆ្នេរសមុទ្រនិងកោះដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកសម្រាប់ការស្នាក់នៅ លម្ហែកាយ និងការកម្សាន្ត ៤)ជាមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រឧស្សាហកម្មផលិតកម្មបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនវានុវត្តន៍ ៥)ច្រកចេញចូលអន្តរជាតិ និងភស្តុភាកម្មជាតិដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយទីផ្សារអាស៊ាន និងសកលលោក ៦)ទីក្រុងគំរូក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយសេវាទីក្រុង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុង បរិក្ខារទីក្រុង និងផ្តល់ការងារសម្បូរបែប៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Samsung រាប់ពាន់នាក់ធ្វើកូដកម្មបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

សហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិក Samsung នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថា បុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់បានចាប់ផ្តើមកូដកម្មមិនកំណត់ថ្ងៃ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃជាង ៨៥ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៥ ភាគរយ ឬ ៨៥,០៨ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៨២,១០​ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃជួញដូរហ៊ុននៅកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ជាមធ្យមជាង២១ម៉ឺនដុល្លារ តែថ្ងៃខ្លះហក់ឡើងដល់ជាងកន្លះលាន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

តម្លៃជួញដូរហ៊ុនប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមជាង២១ម៉ឺនដុល្លារអាម៉េរិក តែមានថ្ងៃខ្លះបានហក់ឡើងដល់ជាងកន្លះលានដុល្លារ និងប្រមូលបានសាច់ប្រាក់សរុប៣៨៩លានដុល្លារ

គិតត្រឹម ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ យានយន្តអគ្គិសនីសរុបចំនួន ២ ៩៦៨គ្រឿង បានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

ការចុះបញ្ជីយានយន្តអគ្គិសនីដែលជានិន្នាការថ្មី មានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយប្រជាពលរដ្ឋមានសុទិដ្ឋិនិយមច្រើន និងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់

រយៈពេល ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ មានទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិសរុបជាង ១២លាន ៦សែននាក់ បានចេញដើរកម្សាន្តនៅទូទាំងប្រទេស

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

ទេសចរអន្តរជាតិជាង២លាន៦សែននាក់ បានមកទស្សនាកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល៥ខែនៃដើមឆ្នាំ២០២៤ ខណៈទេសចរក្នុងស្រុកមានចំនួន ១០,៦៨៨,០៧៣ នាក់

ក្រសួងកសិកម្ម និងសហគ្រិនខ្មែរ គាំទ្រគោលនយោបាយអាទិភាព«សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

ក្រសួងកសិកម្ម និង សហគ្រិនខ្មែរ បានចុះ MoU ជាមួយគ្នា ក្នុងគោលបំណងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សហគ្រិនភាពឱ្យរស់រវើក

យុទ្ធនាការ «ការទុកដាក់ និងការញែកសំរាម» នឹងជួយឱ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភាពស្អាតតាមដងវីថី និងទីសាធារណៈ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/07/2024

យុទ្ធនាការ «ការទុកដាក់ និង ការញែកសំរាម» នឹងជួយឱ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភាពស្អាតនៅតាមដងវីថី និងទីសាធារណៈគ្មានសំរាម

អ្នកឧកញ៉ា លឹម ហេង ៖ ការក្លាយខ្លួនជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្រ្វង់កូហ្វូនី នឹងចំណេញដល់ការផ្សព្វផ្សាយ​ឱកាស​វិនិយោគក្នុងស្រុក

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/07/2024

នៅឆ្នាំ ២០២៦ ខាងមុខ គឺជាលើកទី២០នៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនី ក្នុងនោះកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលបានដាក់បេក្ខភាពក្នុងការរៀបចំ

រយៈពេល៥ខែ កម្ពុជានាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានជិត៥៤ម៉ឺនតោន កើនឡើងជាង៦០%

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/07/2024

ក្នុងរយៈពេល៥ខែ នៃឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជាបាននាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជិត ៥៤ម៉ឺនតោន កើនឡើងជាង៦០ភាគរយ ក្នុងនោះនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមចំនួន ៦៦ ម៉ឺន ៧ ពាន់តោន

Anti-Dumping អាចជាអាវុធដំបូងដែលចិនប្រើសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុប

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 10/07/2024

ចិនកំពុងបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងតម្លៃជាមួយនឹងទំនិញរបស់អឺរ៉ុបមួយប្រភេទ គឺផលិតផលសាច់ជ្រូក និងផលិតផលដែលធ្វើពីសាច់ជ្រូកទាំងអស់