ចំណេះដឹង ៖ ស្វែងយល់ពីធនាគារកណ្តាលអាមេរិក (FED)

ធនាគារកណ្តាល គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើការផលិត និងការចែកចាយប្រាក់ និងឥណទានសម្រាប់ប្រជាជាតិមួយ ឬប្រជាជាតិមួយក្រុម។ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទំនើប ធនាគារកណ្តាលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កើតគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងជានិយ័តកររបស់ធនាគារជាសមាជិក។

ធនាគារកណ្តាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា Federal Reserve System ហៅកាត់ថា FED ដែលជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកមានធនាគារជាសាខាចំនួន ១២ នៅតាមតំបន់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះតំបន់ភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់សហព័ន្ធដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតី Woodrow Wilson នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូឆ្នាំ១៩១៣ ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៃឆ្នាំ១៩០៧ ។ មុនពេលនោះ សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចហិរញ្ញវត្ថុតែមួយគត់ដែលគ្មានធនាគារកណ្តាល។ ការបង្កើតធនាគារកណ្តាលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយភាពវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកើតឡើងម្តងហើយម្តងទៀត ដែលបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលមួយសតវត្សរ៍ ដោយសារតែការបរាជ័យរបស់ធនាគារ និងការដួលរលំអាជីវកម្ម។

ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកមានអំណាចទូលំទូលាយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ ដើម្បីធានាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ហើយក៏ជានិយ័តករចម្បងរបស់ធនាគារដែលជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធធនាគារអាមេរិក។ វាដើរតួជាអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចុងក្រោយដល់ស្ថាប័នជាសមាជិកដែលមិនអាចខ្ចីប្រាក់ពីកន្លែងផ្សេងទៀតបាន។ ធនាគារឯកជនតែងតែងាកទៅរកជំនួយធនាគារកណ្តាលអាមេរិកដែលជាជម្រើសចុងក្រោយសម្រាប់ការខ្ចីប្រាក់ ។ ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកនេះបង្កើតឡើងដោយធនាគារសហព័ន្ធក្នុងតំបន់ចំនួន ១២ រួមមាន Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas, និង San Francisco។

គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកមានគោលដៅពីរ ដើម្បីជំរុញលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចដែលសម្រេចបាន តម្លៃទំនិញមានស្ថិរភាព និងបង្កើនអត្រាមានការងារធ្វើឲ្យបានខ្ពស់បំផុត។ កាតព្វកិច្ចរបស់ធនាគារកណ្តាលអាចត្រូវបានបែងចែកជាបួនផ្នែកទូទៅ៖

១. អនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុជាតិដោយជះឥទ្ធិពលល្អដល់លក្ខខណ្ឌរូបិយវត្ថុ និងឥណទាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដើម្បីធានាបាននូវអត្រាភាពមានការងារធ្វើខ្ពស់ រក្សាតម្លៃទំនិញមានស្ថិរភាព និងរក្សាលំនឹងអត្រាការប្រាក់រយៈពេលវែង។

២. ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើនិយ័តកម្មស្ថាប័នធនាគារដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក និងដើម្បីការពារសិទ្ធិឥណទានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

៣. រក្សាស្ថិរភាពប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និងការពារហានិភ័យជាប្រព័ន្ធ។

៤. ផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងតួនាទីសំខាន់ក្នុងការដំណើរការប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ជាតិ ស្ថាប័នដាក់ប្រាក់បញ្ញើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក និងស្ថាប័នផ្លូវការបរទេស។

នៅក្នុងរចនាសម្ព័នរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក មានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួន ៧ រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតី និងត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនីមួយៗអាចបម្រើការនៅធនាគារកណ្តាលអាមេរិកបានយ៉ាងច្រើន១៤ឆ្នាំ។ លើសពីនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល តំណាងឱ្យគ្រប់វិស័យធំៗ នៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក។

ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យ ពីព្រោះការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនមិនចាំបាច់មានការផ្តល់សច្ចាប័នពីប្រធានាធិបតីឬមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារកណ្តាលអាមេរិកនៅតែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់សភា ហើយត្រូវធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ប្រភពចំណូលចំបងរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកគឺការគិតការប្រាក់លើមូលបត្ររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលខ្លួនទទួលបានតាមរយៈប្រតិបត្តិការទីផ្សារបើកចំហរបស់ខ្លួន (OMO) ។ ប្រភពចំណូលផ្សេងទៀតរួមមានការប្រាក់លើការវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណបរទេស ការប្រាក់លើប្រាក់កម្ចីដល់គ្រឹះស្ថានប្រាក់បញ្ញើ និងថ្លៃសេវាផ្សេងៗទៀត។ បន្ទាប់ពីទូទាត់ចំណាយរួច ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកនឹងផ្ទេរប្រាក់ដែលនៅសល់របស់ខ្លួនទៅរតនាគារអាមេរិក៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡាស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម លើកឡើងថា ម៉ាឡេស៊ីបានបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយ BRICS ហើយនឹងដាក់នីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

អាជីវកម្មរាប់រយដកខ្លួនចេញពីទីផ្សាររុស្សី ប៉ុន្តែយីហោធំៗបន្តម៉ាកពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

Coca Cola បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨០ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនាទីក្រុងមូស្គូ និងឆ្នាំ១៩៩០ នៅតាមហាង McDonald's

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/06/2024

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកម្ចី ឬឥណទានពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ