វិស័យឯកជន បង្កើនកិច្ចសហការ ជំរុញការផ្ដល់លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រិនស្ត្រី

ភ្នំពេញ៖ ក្រោមជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID គម្រោងសហគ្រិននារីសកម្មរបស់អង្គការ ផេក កម្ពុជា បានរៀបចំ “ពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វីដេអូចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុទាំង ៩ និងមគ្គុទ្ទេសក៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ដោយសហការជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនទៀត ដើម្បីផ្តល់ធនធានទាំងនេះ ដល់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង។

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី អគ្គនាយបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា ៖

«វីដេអូចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងមគ្គុទេសក៏ហិរញ្ញវត្ថុនេះនឹងផ្តល់ជាមាគ៌ា ដល់សារធារណជនទូទៅអ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងជាពិសេសសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងឱ្យយល់ដឹងពីដំណើរការពេញលេញនៃការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់សេវាហិញ្ញវត្ថុប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងភាពវៃឆ្លាត»

លោកស្រី សាប៊ីន យ៉ៅគ្គឹស ប្រធានអង្គការ ផេក កម្ពុជា និងជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងសហគ្រិននារីសកម្ម បានមានប្រសាសន៍ថា ៖

«មគ្គុទេសក៏ហិរញ្ញវត្ថុ វីដេអូចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងផលិតផលហិរញ្ញប្បទានទាំងនេះមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនជុំវិញការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង។ វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដោយបង្កើនចំណេះដឹង ការយល់ដឹង ក៏ដូចជាការផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងពិតប្រាកដអាចជាវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្ដល់ឱ្យស្ត្រីនូវលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ។ យើងនឹងធ្វើឱ្យសម្ភារៈទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ដៃគូដែលធ្វើការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត»

អ្នកចូលរួមជាង ២០០ នាក់តំណាងឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ បានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ រួមមាន ៖ ស្ថានទូតអាមេរិក ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន វីង ក្រុមហ៊ុនប៊ូសខេភីថល ក្រុមហ៊ុនស៊ី អ៊ិនវេសមិន និងក្រុមសន្សំប្រាក់នារី ក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ វិទ្យាស្ថានអប់រំ ស្ថាប័នរដ្ឋ និងសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង។

លោក ម៉ានូ រ៉ាចាន់ អគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនវីងបានមានប្រសាសន៍ថា ៖

«ស្ត្រីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ ពួកគេគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូច ហើយជាធម្មតាទទួលខុសត្រូវចំពោះលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់គ្រួសាររៀងៗខ្លួនទៀតផង។ ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី ព្រោះវាផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវចំណេះដឹងដ៏សំខាន់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេគ្រប់គ្រងថវិការបស់ពួកគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល»

មគ្គុទ្ទេសក៏ហិរញ្ញវត្ថុ ជាផែនទី ជួយសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង ក្នុងការសម្រេចដ៏មានប្រសិទ្ធភាព មុននឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានថា តើពួកគេត្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ និងកំណត់ប្រភេទនហិរញ្ញវត្ថុសមស្របនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ ពួកគាត់រួមមានទំហំអាជីវកម្ម កម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍ ទំហំលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាស និងលទ្ធភាពទទួលបានចំណេះដឹង ហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។ មគ្គុទ្ទេសក៏ហិរញ្ញវត្ថុនេះក៏បានភ្ជាប់នឹងតំណផ្សេងៗដែលអង្គការផ្សេងទៀតបានផលិតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនេះ។

លោកស្រី ស៊ីលា ប៊យ សហស្ថាបនិក និងនាយិកាប្រចាំក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ិនវេសមិន បានមានប្រសាសន៍ថា ៖«គម្រោងនេះពិតជាបង្ហាញ កិច្ចសហការរវាងវិស័យសាធារណៈ និងឯកជនដោយផ្តោតលើ សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង និងសំលេងរបស់ពួកគាត់។ យើងមានមោទនភាព និងរីករាយដែលបានចូលរួមចំណែក រហូតមកដល់ពេលនេះ ហើយទន្ទឹងរង់ចាំមើលធនធានទាំងនេះជួយស្រ្តីក្នុងការសម្រេចចិត្តពីហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នាពេលអនាគត»។

វីដេអូចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ៩វគ្គ នឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងបង្កើនចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង ដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។ អ្នកចូលរួមបានដឹងព័ត៌មានអំពីបញ្ហាលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ និងជម្រើសហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ដើម្បីឱ្យសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។ លោក គា បូរាណ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលន សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និង ជាតំណាងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បានប្រសាសន៍ថា ៖

«ខ្សែវីដេអូទាំង៩ អមជាមួយមគ្គុទេសក៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពិតជាមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការជួយដល់សហគ្រិនកម្ពុជា ពិសេសស្ត្រីឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្ម និងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ ពិសេសក្នុងបរិបទនផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូដ១៩។ ការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុបានល្អ ក៏នឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់សហគ្រិនក្នុងទទួលបាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុ នៅពេលដែលពួកគាត់មានបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្ម ដើម្បីឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន»


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ