បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ​និងជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ

ភ្នំពេញ ៖ រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាការទូទាត់ និងការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលជាដើម ដែលរួមចំណែកក្នុងការជួយលើកម្ពស់ និងសម្រួលដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននៅកម្ពុជា។

ទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនេះ ការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងស្តីពីសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត (Internet) ចំណេះដឹងផ្នែកឌីជីថល និងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ទាក់ទងនឹងហានិភ័យ និងអត្ថប្រយោជន៍ ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានការការពារប្រសើរជាងមុន។

ថ្លែងក្នុងវេទិកាបច្ចេកហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍បច្ចេកទេសឌីជីថល កាលពីថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ លោក សុខ វឿន ប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានថ្លែងថា បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech) មានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាពិសេសនៅក្នុងការទូទាត់ និងការផ្ទេរប្រាក់តាមឌីជីថល។ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរដ៏អស្ចារ្យនេះ ប្រទេសកម្ពុជាបាន និងកំពុងតាមទាន់ការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកឌីជីថល និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។ វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ ត្បិតវាបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក តែវាបានជំរុញ និងពន្លឿននិន្នាការក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលនេះ ហើយប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនបានផ្លាស់ប្តូរទៅរកប្រតិបត្តិការដោយគ្មានសាច់ប្រាក់។

លោកបានថ្លែងថា ៖

“ដូចដែលអាចឃើញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការទទួលយក fintech ដូចជាកម្មវិធីដឹកជញ្ជូនអាហារ/ទំនិញ ក៏ដូចជាការទទួលយកជាទូទៅនៃការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក និងតាមឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេស ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីកែលម្អសេវាកម្មរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា”

លោក សុខ វឿន បានបន្តទៀតថា ៖

“ជាងនេះទៅទៀត ការប្រើប្រាស់ FinTech មិនត្រឹមតែផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការបម្រើអតិថិជនរបស់ពួកគេ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអន្តរប្រតិបត្តិការប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់ និងបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើន ដើម្បីធ្វើឱ្យធនាគារកាន់តែងាយស្រួល និងអាចចូលប្រើប្រាស់បានកាន់តែច្រើន និងចំណាយមានប្រសិទ្ធភាព”

ដើម្បីបន្តពង្រឹងវិស័យ FinTech ក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ កាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១-២០៣៥ ដើម្បីវិវត្តន៍បរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឌីជីថល ក៏ដូចជាការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងរីកចម្រើន។ ក្របខណ្ឌនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ហើយបម្រើជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវឌីជីថលសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជា ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បាន និងកំពុងលើកស្ទួយ និងឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ។ អ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់បំផុតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានអនុវត្តវេទិកាអន្តរប្រតិបត្តិការថ្នាក់ជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា Cambodia Shared Switch (CSS) ដែលភ្ជាប់អន្តរម៉ាស៊ីនអេធីអឹមទាំងអស់រួមគ្នា ប្រព័ន្ធ FAST ប្រព័ន្ធបង់ថ្លៃលក់រាយ (RFT) និង KHQR ។ វេទិកាដែលដំណើរការលើបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ដែលអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេរមូលនិធិឆ្លងធនាគារតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង ការទូទាត់ និងការទូទាត់។ លើសពីនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវកម្ម និងអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធ KHQR នេះ ដើម្បីជំរុញនវានុវត្តបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

លោក សុខ វឿន បានឱ្យដឹងថា ៖

“ខណៈផលិតផលឌីជីថល និងការសម្របខ្លួនទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើន ចំណេះដឹងស្តីពីសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត ចំណេះដឹងផ្នែកឌីជីថល និងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីជួយពួកគេឱ្យយល់អំពីហានិភ័យ និងអត្ថប្រយោជន៍ ដូច្នេះពួកគេអាចទទួលបានការការពារប្រសើរជាងមុន។ ជាងនេះទៅទៀត ការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Cloud Computing ឯកជនភាពទិន្នន័យ ការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ លេខសម្គាល់ឌីជីថល e-KYC គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើននៃផលិតផលឌីជីថលនាពេលអនាគត”

ក្នុងវេទិការនេះដែរ លោក Raymond Sia ប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បានថ្លែងនៅកម្ពុជា ឌីជីថលភាវូបនីយកម្មកំពុងមានការវិវត្តន៍ខ្លាំងនៅកម្ពុជា។ យោងតាមធនាគារពិភពលោក ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ១០ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ការប្រើប្រាស់ទូរសព្ទចល័តបានពី ៥៧% ក្នុងឆ្នាំ២០១០ កើនដល់ ១២៦% ក្នុងឆ្នាំ២០២០ មានន័យថា ប្រជាជនកម្ពុជាស្ទើរតែគ្រប់រូបមានទូរសព្ទដៃ។

លោកបានថ្លែងបន្តថា បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការបង្កើតផលិតផលថ្មីៗ ក៏ដូចជាការផ្តល់សេវាកម្ម។ ជាពិសេស វិស័យធនាគារត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារការកើនឡើងនៃអ៊ីនធឺណិត និងការតភ្ជាប់ភ្លាមៗតាមរយៈប្រព័ន្ធឌីជីថល។ បច្ចុប្បន្ននេះ សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ដូចជាការធ្វើការទូទាត់ ប្រតិបត្តិការ និងបទពិសោធន៍ទិញទំនិញដោយងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជន។

លោក​បានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“វិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានរួមចំណែកដ៏ធំបំផុតមួយចំពោះសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ហើយយើងនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ FinTech បន្ថែមទៀត ដូច្នេះការរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅឆ្ពោះទៅរកការទទួលយកប្រព័ន្ធឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរទៅរកឌីជីថលរបស់ប្រទេសកម្ពុជា (ប្រជាពលរដ្ឋឌីជីថល អាជីវកម្មឌីជីថល និងរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល)”

យោងតាមការលើកឡើងរបស់លោក Raymond Sia នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ គេបានសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនជាង ១០ ដង ក្នុងប្រតិបត្តិការឌីជីថលក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ តាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត់ និងអ្នកផ្តល់ការទូទាត់។ តម្លៃប្រតិបត្តិការបានកើនឡើងជិត ៥ ដង ឬជាង ២៥០ លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យ សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា។

លោក Raymond Sia បានឱ្យដឹងថា ៖

“នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ឌីជីថលភាវូបនីយកម្ម នវានុវត្ត និងបច្ចេកវិទ្យាគឺផ្តោតលើការបម្រើសេវាជូនអតិថិជនរបស់យើង។ វិស័យរបស់យើងគឺជាវិស័យផ្តោតលើប្រជាជន។ សេវាហិរញ្ញវត្ថុគឺជាតម្រូវការចម្បង ហើយយើងនឹងធានាថា សេវាទាំងនោះទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ ដើម្បីភាពជោគជ័យ និងនិរន្តរភាពនៃវិស័យនេះ និងសេដ្ឋកិច្ច”

លោកបានបន្តថា ៖

“យើងនឹងបន្តមើលឃើញនវានុវត្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (MFIs) ជាច្រើន ដែលផលិត និងដាក់ឱ្យដំណើរការផលិតផលឌីជីថលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដូចជា Mobile Banking & Internet Banking”

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានមានប្រសាសន៍ថា នៅក្នុងយុគសម័យនៃសកលភាវូបនីយកម្មឌីជីថល បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកំពុងរីកចម្រើនក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿន ហើយក្លាយជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជំរុញការគ្របដណ្តប់ និងការតភ្ជាប់នៃសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមជុំវិញពិភពលោកឱ្យកាន់តែស្អិតរមួត ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមក។ ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះ គេអាចសង្កេតឃើញថា បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងគ្រប់វិស័យ ដូចជា ឧស្សាហកម្ម សេវាកម្ម កសិកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុជាដើម ហើយជាពិសេសនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។

ឯកឧត្តម បានឱ្យដឹងទៀតថា ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (FinTech) ត្រូវបានសង្កេតឃើញថាជាកត្តាជំរុញសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងសកលលោក តាមរយៈតួនាទីសំខាន់ៗចំនួនបួន។ តួនាទីទាំងនោះគឺ៖ ១) ការបង្កើនការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ២) ការបង្កើតផ្នែកទីផ្សារថ្មី និងការពង្រឹងទីផ្សារដែលមានស្រាប់ឡើងវិញ ៣) ការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈវេទិកាឌីជីថល និង ៤) ការពង្រឹងឡើងវិញ និងពង្រីកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃសហគ្រាសធុនតូច ខ្នាតតូច និងមធ្យម (MSMEs) និង ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម។

ឯកឧត្តម បានឱ្យដឹងទៀតថា ប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក រួមទាំង រដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន បានសង្កេតឃើញមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត អ្នកទិញតាមអ៊ីនធឺណិត និងការវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន FinTech ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ កត្តាទាំងអស់នោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសក្តានុពលខ្ពស់នៃវិស័យ FinTech ក៏ដូចជាឱកាសដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យនេះ។

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត បានបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា យើងបានសង្កេតឃើញពីឥទ្ធិពលរបស់ FinTech ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវិស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលក្នុងការផ្តល់ និងទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាងនេះទៅទៀត ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតកូវី១៩ ការប្រើប្រាស់ FinTech បានរួមចំណែកដល់ការបន្តសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗមួយចំនួន រួមទាំងអាជីវកម្ម និងការវិនិយោគផងដែរ។

ឯកឧត្តម បានបញ្ជាក់ថា ៖

“ក្នុងការសង្កេតមើលពីសក្ដានុពលនៃវិស័យ FinTech នាពេលនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ FinTech របស់កម្ពុជា ដើម្បីបង្កើតក្របខ័ណ្ឌរួមសម្រាប់វិស័យ FinTech និងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតផ្សេងៗក្នុងការពន្លឿនការអភិវឌ្ឍន៍ FinTech ដោយមាន គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងធុរកិច្ច ជាស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្របសម្រួលការតាក់តែងគោលនយោបាយនេះ”

ឯកឧត្តម បានបន្តថា សេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយនេះនឹងឈរលើគោលការណ៍ស្នូលចំនួនបី៖ ១) ការលើកកម្ពស់បរិយាន្នហិរញ្ញវត្ថុ ២) ការធានានូវស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ និង 3) ការជំរុញនវានុវត្តហិរញ្ញវត្ថុ។ លើសពីនេះ គោលការណ៍ព្រាងនេះគឺផ្អែកលើគោលគំនិតនៃ “ការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ឬផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន”៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ