ស្វែងយល់ពីហេតុផលដែលធនាគារចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់អតិថិជនមុនផ្តល់កម្ចីឥណទាន

បរទេស ៖ នាពេលថ្មីៗនេះ លោក J.R. Whalen ពិធីករមកពី The Wall Street Journal និង Amani Moise អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ បានបកស្រាយអំពីចម្ងល់ហេតុអ្វីបានជាធនាគារដែលផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឥណទានតែងចង់ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់អតិថិជនមុនការសម្រេចចិត្តផ្តល់កម្ចី។

អ្នករាយការណ៍ Amani Moise លើកឡើងថា មនុស្សជាច្រើនគិតថា ធនាគារដឹងអ្វីៗទាំងអស់អំពីជីវិតហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ឥណទានប្រចាំខែដែលពួកគេទទួលបានពីភ្នាក់ងារ ពួកគេប្រាប់ធនាគារអំពីចំនួនទឹកប្រាក់សម្រាប់បង់វិក្កយបត្រថ្លៃរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ មិនមែនអំពីចំនួនប្រាក់ដែលពួកគេរកបាននោះទេ។ ក្រៅពីគណនីធនាគារចម្បងរបស់ពួកគេ ពួកគេប្រហែលជាមានប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេង ដែលធនាគារផ្តល់កម្ចីឥណទានភាគច្រើនមិនដឹងថាអតិថិជនពួកគេរកចំណូលបានប៉ុន្មាននោះទេ។ ដូច្នេះហើយ ធនាគារទាំងនោះចង់ដឹងអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់អតិថិជន ប្រសិនបើពួកគេមានចំណូលពីការវិនិយោគ ការឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់ក្មេង ឬប្រភេទប្រចាំឆ្នាំផ្សេងទៀត ពួកគេគួររួមបញ្ចូលពួកវាទៅក្នុងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដែលធនាគារចង់ដឹង។ លើសពីនេះ ធនាគារក៏ចង់ដឹងពី​ចំណូល​របស់​ប្តី​ប្រពន្ធ​ផង​ដែរ​ ហើយនេះគឺជាទម្រង់នៃការវាយតម្លៃលើហានិភ័យ។ នេះជាមូលហេតុដែលប្រាក់កម្ចីឥណទានមិនត្រូវបានធានាដូចកម្ចីទិញផ្ទះ ឬប្រាក់កម្ចីរថយន្តទេ ដោយសារពួកគេចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាអតិថិជនរបស់ពួកគេមានលទ្ធភាពបន្តទូទាត់។

Amani ក៏បានបន្ថែមទៀតថា នៅក្នុងករណីខ្លះ ធនាគារកំពុងធ្វើការស្នើសុំម្តងហើយម្តងទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីប្រាក់បៀវត្សរ៍ ផ្ទុយពីការស្នើសុំម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយពេលខ្លះមានភាពបន្ទាន់ទៀតផង។ ចំពោះករណីនេះ គឺគេសិក្សា​មើលស្ថានភាពការរស់នៅ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយជាពិសេស​ បញ្ហាអ្វីមួយដែល​កើត​ឡើង​ក្នុង​ទីផ្សារ​ការងារ មូលហេតុអ្វីធ្វើឲ្យមនុស្សលាឈប់ពីការងារ ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចធំ និងការបញ្ឈប់ការងារពីក្រុមហ៊ុន។ ការផ្លាស់ប្តូរការងាររបស់អតិថិជនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរទៅតាមនោះដែរ ហើយធនាគារបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីព្យាយាមទទួលបានព័ត៌មាននេះ។

ជាក់ស្តែង ការចង់ដឹងព័ត៌មានពីប្រាក់ចំណូលរបស់អតិថិជន គឺអាស្រ័យលើធនាគារនោះទេ។ ធនាគារមួយចំនួនបញ្ចុះបញ្ចូលអតិថិជនដោយនិយាយថា ពួកគេនឹងផ្តល់រង្វាន់ជាពិន្ទុនៅក្នុងកាតឥណទាន ប្រសិនបើអតិថិជននោះប្រាប់ព័ត៌មានអំពីចំណូលនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗបំផុត។ នេះជាការបញ្ចុះបញ្ចូលមានប្រសិទ្ធភាពមួយ ជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តប្រើកាតសម្រាប់ចំណាយលើការធ្វើដំណើរ ឬចាយវាយផ្សេងៗ។ លើសពីនេះ អតិថិជនទាំងនោះគ៏អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ប្រសិនបើពួកគេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេ។

ជាការពិត វាជាការស្នើសុំដោយស្ម័គ្រចិត្តទាំងស្រុងពីអតិថិជន។ សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអំពីប្រាក់ចំណូល​ក៏មិនជាបញ្ហានោះដែរ ប៉ុន្តែប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចមានភាពរង្គោះរង្គើខ្លាំង ធនាគារមានសិទ្ធិដកប្រាក់កម្ចីមកវិញ ហើយអតិថិជនទាំងនោះនឹងត្រូវបានអាចកាត់បន្ថយពីបណ្តាញឥណទាន ឬបិទគណនីទាំងស្រុង ប្រសិនបើពួកគេមិនផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗដល់ធនាគារ។ ដូច្នេះហើយ វាជាការប្រសើរក្នុងការផ្តល់ឱ្យធនាគារនូវព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ ប្រសិនបើធនាគារដឹងអំពីព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុអតិថិជនកាន់តែច្រើន ពួកគេអាចកំណត់ផ្តល់ជូននូវជំនួយទៅកាន់អតិថិជនទាំងនោះ។ Amani បាននិយាយថា អ្នកវិភាគភាគច្រើនបានណែនាំឱ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានចំណូលនោះ ប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេកើនឡើង ឬ នៅដដែល ពីព្រោះពិន្ទុឥណទានរបស់ពួកគេនឹងកើនឡើងផងដែរ។ ប្រសិនបើអតិថិជនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងអ្វីដែលធនាគារមាននៅក្នុងឯកសារ នោះធនាគារអាចនឹងកាត់ផ្តាច់ខ្សែឥណទានរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើប្រាក់ចំណូលរបស់អតិថិជនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង នោះពួកគេនឹងក្លាយជាអតិថិជនដែលធនាគារយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេ ពីព្រោះធនាគារចង់ដឹងអំពីអាជីវកម្មរបស់អតិថិជននោះបន្ថែមទៀត។ ប្រសិនបើមាននរណា​ម្នាក់​បំភ្លៃ​តួលេខ​ចំណូល​របស់​ខ្លួន ធនាគារមិនសូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យនោះទេ ដោយសារភាគច្រើននៃសំណើទាំងនោះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តពេញលេញ ដែលមិនតម្រូវឱ្យមានភស្តុតាងប្រភេទណាមួយមកបញ្ជាក់ឡើយ។ យ៉ាងណាមិញ ពេលវេលាតែមួយគត់ដែលអតិថិជនតម្រូវឱ្យផ្តល់ភស្តុតាងបញ្ជាក់នោះ គឺនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលពួកគេបានកុហកអំពីប្រាក់ចំណូល ឬ និយាយនៅក្នុងសវនាការអំពីបញ្ហាក្ស័យធន នោះគឺបញ្ជាក់ថាវាជាការក្លែងបន្លំ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

អ្នកជំនាញណែនាំដល់កសិករឱ្យចេះប្រើឱកាសដាំដំណាំតាមរដូវកាល និងក្នុងបរិបទមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

កសិករអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើប ដែលអាចជួយសន្សំទឹកបានរហូតដល់៤០ភាគរយ

ចំណេះដឹង ៖ ផ្អកដំឡូងឈើ ជាចំណីដ៏ល្អសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជ្រូក មាន់ និងទា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/07/2024

ជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់ចំណីសម្រេចដែលមានតម្លៃថ្លៃ គេអាចកែច្នៃមើម និងស្លឹកដំឡូងឈើ ធ្វើជាចំណីដ៏មានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វជ្រូក មាន់ និងទា

លុចសំបួរ ជាប្រទេស​តូច​​មួយ​ក្នុង​សហភាព​អឺរ៉ុប​ ប៉ុន្តែជា​ប្រទេស​មានជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/07/2024

យោងតាម IMF បានឲ្យដឹងថា ​ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (GDP) នៅប្រទេសលុចសំបួរមានជាង ១៣០ ០០០ ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់

ចំណេះដឹង ៖ ស្វែងយល់ពីអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គឺជាធនាគារកណ្ដាលតែមួយគត់របស់កម្ពុជា ដែលដើរតួនាទីជាអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុ និងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជា

​៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤​ ​ចិន​ឈរ​លើលំដាប់ទី​២ ក្នុងការបណ្តាក់ទុន​វិនិយោគនៅកម្ពុជា​ច្រើន​ជាង​គេ​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/07/2024

ចិននៅតែឈរ​លំដាប់ខ្ពស់​ដែលមាន​វិនិយោគិន​ដាក់ទុន​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា​ច្រើនជាងគេ ជាក់ស្ដែង​៦ខែ ចិនបានដាក់ទុន​ជាង ​១,៣ពាន​លានដុល្លារ​

កូរ៉េផ្តល់ជំនួយឥតសំណង៨លានដុល្លារជួយកម្ពុជា កសាងសមត្ថភាពបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

ប្រទេសកូរ៉េបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន៨លានដុល្លារអាមេរិកជួយកម្ពុជាលើការកសាងសមត្ថភាព និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សខាង ICT និងបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

វិស័យធានារ៉ាប់រង ជាសូចនាករក្នុងការវាស់វែងភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច វិស័យធានារ៉ាប់រងមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពរីកលូតលាស់ខ្លាំងក្លានោះទេ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគង ដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់របស់ភ្ញៀវទេសចរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការប្រើប្រាស់រូបិយបណ្ណចាស់ៗ ទក់ រហែក

កូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករ/កសិករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មច្បាស់លាស់ ដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍជាតិ

តម្លៃប្រេងសកលធ្លាក់ចុះបន្តិច ខណៈដែលការនាំចូលប្រេងរបស់ចិនកើនឡើងយឺតជាងការរំពឹងទុក

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ធ្លាក់ចុះត្រឹម៨៥,៦៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក WTI ធ្លាក់ចុះ នៅត្រឹម ៨២,៤៦ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល