តោះ! ស្វែងយល់ពីការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យធនាគារ ហើយតើអ្វីទៅជាធនាគារឌីជីថល?

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារឌីជីថល (Digital Banking) សំដៅដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្មជាមួយធនាគារក្នុងទម្រង់ឌីជីថល ដោយជំនួសនូវការធ្វើប្រតិបត្តិការតាមបែបប្រពៃណី ដែលតម្រូវឱ្យអតិថិជនធ្វើដំណើរទៅធនាគារ។

យោងតាមការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ បានឱ្យដឹងថា ធនាគារឌីជីថលប្រើប្រាស់ថ្នាលឌីជីថល និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល រួមមានកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទដៃ កុំព្យូទ័រ និងការប្រើប្រាស់ទូម៉ាស៊ីន ATM សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងទទួលបានសេវាកម្មក្នុងទម្រង់ឌីជីថល ដូចជា ការទាញយករបាយការណ៍ធនាគារ ការដកសាច់ប្រាក់ ការផ្ទេរប្រាក់ ការគ្រប់គ្រងគណនី ការបើកគណនីប្រាក់បញ្ញើ ការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី ការទូទាត់វិក្កយបត្រ ការស្នើសុំកាតនិម្មិត និងការត្រួតពិនិត្យគណនីជាដើម។

ការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យធនាគារ

  • ចន្លោះឆ្នាំ  ១៩៦០-១៩៦៩

នៅឆ្នាំ ១៩៦០ លោក Luther George Simjian បានបង្កើត “ម៉ាស៊ីន ដាក់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ” (Automated Deposit Machine) ដែលមានមុខងារសម្រាប់តែការដាក់ប្រាក់ប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់មកក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៧ យើងឃើញមានការចាប់ផ្ដើមនៃការវិវត្តរបស់ធនាគារឌីជីថលតាមរយៈការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទូម៉ាស៊ីន ATM (Automated Teller Machine) ជាលើកដំបូង នៅទីក្រុងឡុងដ៍ (London) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើប្រតិបត្តិការដកសាច់ប្រាក់ ២៤ ម៉ោង/ថ្ងៃ។

  • ចន្លោះឆ្នាំ ១៩៧០-១៩៧៩

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៩៧០ ចំនួនទូ ATM សរុបក្នុងពិភពលោកកើនឡើងរហូតដល់ ១ ម៉ឺនទីតាំង។ ខណៈពេលនោះ លេខអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន (PIN) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិស្វករជនជាតិអង់គ្លេស James Goodfellow ដែល អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ (authenticated), មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងគ្មានអន្តរកម្មរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបុគ្គលិកធនាគារ។

  • ចន្លោះឆ្នាំ ១៩៨០-១៩៨៩

ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ ១៩៨០-១៩៨៩ ចំនួនទូ ATM ដែលបានដំឡើងកើនឡើងដល់ប្រមាណជាង ១០ ម៉ឺនទីតាំងនៅទូទាំងពិភពលោក។ ការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃចំនួនទូ ATM បានធ្វើឱ្យធនាគារក្នុងពិភពលោកមើលឃើញពីសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យានេះ។ ក្នុងអំឡុងពេលនោះគេឃើញមានការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទូ ATM ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារពីកៅអីរថយន្តរបស់ពួកគេ (Drive-up ATM) ដោយពុំចាំបាច់ចំណាយពេលឈរចាំ ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ។

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨១ សេវាធនាគារតាមផ្ទះដំបូងគេ (Home Banking) បានសាកល្បងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក។ សេវាធនាគារតាមផ្ទះគឺជាការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារចេញពីផ្ទះ ជំនួសឱ្យការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតាមសាខាធនាគារ រួមទាំងការធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត, សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ និងធនាគារតាមប្រៃសណីយ៍ពីចម្ងាយ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធអត្ថបទវីដេអូ (Video Texts System)។

 ក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៣ Nottingham Building Society (NBS) បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្ម “Homelink” ដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស ដែលអាចផ្តល់សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត (Internet Banking)។ អតិថិជនអាចផ្ញើប្រាក់, ផ្ទេរប្រាក់, បង់វិក័យបត្រ និងទទួលបានព័ត៌មាន រាល់ពេលមានប្រតិបត្តិការដោយការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Homelink ជាមួយទូរស័ព្ទ និងទូរទស្សន៍។

  • ចន្លោះឆ្នាំ ១៩៩០-១៩៩៩

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ គេហទំព័រដំបូងគេបំផុតសម្រាប់ផ្តល់នូវសេវាធនាគារបានបើកដំណើរការដោយ Stanford Credit Union ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាចចូលប្រើមុខងារធនាគារ តាមរយៈ World Wide Web ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការវិវត្តក្នុងវិស័យធនាគារឌីជីថល។ នៅឆ្នាំ ១៩៩៥ Presidential Bank គឺជាធនាគារដំបូងគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្តល់លទ្ធភាពដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនអាចបើកគណនីធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

 ឆ្នាំ ១៩៩៦ ធនាគារអ៊ីនធឺណិត (Internet Only Bank) ដែលមានឈ្មោះថា Netbank ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយផ្តល់នូវសេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងស្រុង ហើយមិនមានទីតាំងជាក់លាក់នោះទេ។

  • ចន្លោះ ឆ្នាំ២០០០-២០០៩

ការរីកចម្រើនយ៉ាងគំហុកនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ២០០០ បានជំរុញឱ្យមានការធ្លាក់ចុះនូវការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ (Telephone Banking) ជំនួសវិញដោយសេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត ដែល ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងកំណើននៃការប្រើប្រាស់។ នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ២០០០ ចំនួនសរុបនៃទូ ATM បានកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណជាង ១ លានគ្រឿង ដែលបានដំឡើង និងបម្រើសេវាកម្មនៅទូទាំងពិភពលោក។

នៅចន្លោះឆ្នាំ២០០១-២០០៧ ស្មាតហ្វូនដែលអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចាប់ផ្ដើមនូវសេវាធនាគារចល័ត (Mobile Banking) នៅលើពិភពលោក។

  • ឆ្នាំ២០១០-បច្ចុប្បន្ន

យើងសង្កេតឃើញថា បច្ចេកវិទ្យារបស់ទូ ATM មានការវិវត្តជាលំដាប់ ដែលគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងទម្រង់ជាច្រើន ដូចជាការប្រើប្រព័ន្ធស្កែនមុខ, ស្កែនម្រាមដៃ និងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ចល័ត ដោយពុំចាំបាច់ប្រើប្រាស់កាតធនាគារ (Cardless)។

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ក្រុមហ៊ុន Google បានបង្កើតកាបូបឌីជីថល ដែលមានឈ្មោះថា Google Wallet ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការទូទាត់ប្រកប ដោយភាពងាយស្រួល និងរហ័សជាងមុន។ អំឡុងពេលនោះ កាបូបឌីជីថលអាចប្រើបានសម្រាប់តែទូរស័ព្ទដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android តែប៉ុណ្ណោះ ហើយក្រោយមក នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កាបូបឌីជីថល ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Apple Pay។

ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង iOS ក៏ដូចជាការមកដល់នៃបច្ចេកវិទ្យា Web ដូចជា CSS3, HTML 5, និង JavaScript បានធ្វើឱ្យមានវត្តមាននូវកម្មវិធីធនាគារចល័តក្នុងទូរស័ព្ទ (Mobile Banking App)។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១១ Bank of Scotland បានដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីធនាគារដែលមានមុខងារពេញលេញដំបូងគេលើសកលលោកដោយឥតគិតថ្លៃ និងអាចប្រើបានសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android។

សន្ទុះនៃការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងដល់ភាពពេញនិយមនៃការប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យា QR Code ក្នុងការផ្ទេរ និងទូទាត់សាច់ប្រាក់, ការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារតាមអនឡាញ និង ការបង់វិក្កយបត្រតាមអនឡាញជាដើម៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

រម្លឹកឡើងវិញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយក្លាយខ្លួនជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ និងប្រជាជនមានចំណូលទាប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានឯកភាពគ្នាសហការលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

KOTO ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅវៀតណាមមានជំនាញខាងបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

KOTO បានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានម៉ូដេលលើសពីម្ហូបអាហារ ហើយវាថែមទាំងមានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធជាក់ស្តែងដល់និស្សិតក្រីក្រទៀតផង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់​កូរ៉េ​ដ៏ធំមួយចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅ​កម្ពុជា​ ស្វែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដ៏ធំមួយ បានចាប់ដៃ​ជាមួយកក្រុមហ៊ុន​សំណង់​និងវិស្វកម្ម​របស់កូរ៉េ​ ដើម្បីស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​​បន្ថែមនៅ​កម្ពុជា​

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត តម្លៃ១៤០លានដុល្លារមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូលប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត ដែលសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូល ប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU ។

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វេទិកាធុរកិច្ច កម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បញ្ជាក់ថាកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបប្រមាណ ៧៥១លានដុល្លារ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/05/2024

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ទ្វេភាគីលើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើរូបិយវត្ថុជាតិ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបក្រុមហ៊ុន ៩ នៅកូរ៉េ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានជម្រាបជូនអំពីសក្ដានុពលនានារបស់កម្ពុជា ការចំហនៃច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិជាម្ចាស់