ទ្រព្យសកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់ជាង ១០ ពាន់លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ទ្រព្យសកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ជាង ១០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ខណៈគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទ ដើម្បីបង្កើត និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

ទ្រព្យសកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើង ២៣,៤% ដល់ ៤០,៨ ទ្រីលានរៀល (១០,១ ពាន់លានដុល្លារដុល្លារអាមេរិក) ដែលក្នុងនោះ ឥណទានអតិថិជនបានកើនឡើង ២៩,៩% ដល់ ៣៥,៩ ទ្រីលានរៀល (៨,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដោយមាន ១,៩ លានគណនី។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១ និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ឥណទានទាំងនេះ បានផ្តល់ទៅកាន់វិស័យសំខាន់ៗ ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរួមមាន ៖ ក្រុមគ្រួសារ (៣២,៨% នៃឥណទានសរុប) ពាណិជ្ជកម្ម និងជំនួញ (២៣,២%) កសិម្ម (១៧,៨%) សេវាកម្ម (១៤%) ដឹកជញ្ជូន (៤,៨%) សំណង់ (៤,៤%) កម្មន្តសាល (១,៦%) និងផ្សេងៗ (១,១%)។ ទន្ទឹមនេះ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់បញ្ញើ ១៨,២ ទ្រីលានរៀល (៤,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ២,៦ លានគណនី។

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើជាធម្យមរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជារៀល បានថយចុះមក ៧,១៥% (ឆមាសទី១ ឆ្នាំមុន ៧,២៤ %) ខណៈប្រាក់បញ្ជើជាដុល្លារអាមេរិក កើនឡើងដល់ ៧,១៦% (គ្រាដូចគ្នាឆ្នាំមុន ៦,៩០%)។ ទន្ទឹមនេះ អត្រាការប្រាក់ឥណទានជាមធ្យមជារៀល និងដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើងពី ១៦,៦៧% និង ១៤,៦៣% នៅឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ១៦,៦៩% និង១៥,១២% រៀងគ្នា។

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានប្រសាសន៍ថា តម្លៃសន្តិភាពបានជំរុញឱ្យមានការអភិវឌ្ឍ និងរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យធនាគារផងដែរ។

ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថា ៖

“គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទដើម្បីបង្កើត និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន”

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ បានបន្តថា ភាពធន់ និងការរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៃប្រព័ន្ធធនាគារក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចសម្រេចបានទេ ប្រសិនបើគ្មានបើគ្មានការចូលរួមប្រកបដោយសា្មរតីទទួលបានទុសត្រូវខ្ពស់ពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញាត្តិ និងការអនុគ្រោះដល់អតិថិជនដែលទទួលេរងផលប៉ះពាល់វិបត្តិ ហើយ​សង្ឃឹមថា គ្រឹះស្ថានទាំងអស់នឹងបន្តរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងដំណាក់ស្តារសេដ្ឋកិច្ចថែមទៀត។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានបណ្តាញប្រតិបត្តិគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេស ដែលការិយាល័យចំនួន ១ ០៦៨ ទីតាំង និងបានធ្វើទំនើបកម្មលើសេវាកម្មដូចជា ឥណទាន ប្រាក់បញ្ញើ ការផ្ទេរប្រាក់ ធនាគារចល័ត និងការដកនិងដាក់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ី ATM ជាដើម ដែលធ្វើឱ្យអតិថិជនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការបានកាន់តែងាយស្រួល៕


ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ជំនួញប្រេងឆៅនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលបានអតិរេកខ្ពស់មិនធ្លាប់មានជាង២០ពាន់លានដុល្លារ

អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានធ្វើការប្រកាសបង្ហាញជាផ្លូវការនូវទំហំប្រាក់ចំណេញដែលបានមកពីការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅក្នុងទំហំដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានគិតត្រឹមត្រីមាសទី២កន្លងទៅនេះ…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

កាកសំណល់ផ្ទះបាយ ក្លាយជាជីដ៏មានតម្លៃចំពោះដំណាំ  

ភ្នំពេញ ៖ កាកសំណល់ផ្ទះបាយដែលយើងច្រកថង់បោះចោល គរទុកមុខផ្ទះចាំគេមកប្រមូល ឬទុកយូរអាចបង្ករឱ្យមានក្លិនស្អុយនោះ អាចផលិតទៅជាជីដ៏មានជីជាតិសម្រាប់ដំណាំ និងអាចជួយកាត់…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ចីខ្នាតតូចដល់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ បាន និងកំពុងរួមចំណែកផ្តល់សេវាឥណទានខ្នាតតូចនៅតាមតំបន់មូលដ្ឋាន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការឥណទានទៅ…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

រដ្ឋាភិបាលប្រមូលពន្ធពីសម្ភារៈសំណង់បានជិត ១ ៣០០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញៈ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានប្រមូលពន្ធពីសម្ភារៈសំណង់ និងកម្រៃផ្សេងៗ បានចំនួន ៣២១,៦ ពាន់លានរៀលស្មើនឹង…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ទីផ្សារប្រេងប្រេងឥន្ធនៈកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះ ខណៈទីផ្សារលក់រាយបារម្ភពីទំនិញឡើងថ្លៃដោយ​ឥទ្ធិពល​​អតិផរណា

ភ្នំពេញ៖ តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ទីផ្សារលក់រាយនៅកម្ពុជា បានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ បើទោះជាសង្គ្រាម រុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែននៅបន្តរាំរ៉ៃក៏ដោយ ខណៈទីផ្សារលក់រាយនៅបារម្ភពីទំនិញឡើងថ្លៃ ស្របពេល…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

ពលរដ្ឋជប៉ុនវ័យក្មេងកាន់តែច្រើនមានទំនោរទៅរកទីផ្សារអាផាតមិនខ្នាតតូចមិនដល់១០ម៉ែត្រការ៉េ

អាផាតមិនខ្នាតតូច ឬ Tiny Apartments ជាច្រើនកន្លែងដែលកំពុងដំណើរការនៅកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូមានទំហំមិនដល់ពាក់កណ្តាលនៃអាផាតមិនធម្មតាផងនោះ (ប្រហែលជា២០ម៉ែត្រការ៉េ)…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

តូក្យូ ពីភូមិអ្នកនេសាទដ៏តូចមួយក្លាយជាទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់កំពូលរបស់ពិភពលោក

បច្ចុប្បន្ននេះ ទីក្រុងតូក្យូដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសជប៉ុនបានក្លាយជាទីក្រុងដែលមានភាពទាក់ទាញបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់អ្នកវិនិយោគលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជាចម្រាញ់រ៉ែមាសបាន ៣ ៥៤៣គីឡូក្រាម និងចំណូលបានពីសួយសារជាង ៥,១លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួង រ៉ែ និងថាមពល បានលើកឡើងថា កម្ពុជាទទួលបានមាស ៣ ៥៤៣ គីឡូក្រាម ស្មើនឹង ២៣២ដុំមាស គិតត្រឹមដើមខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដែលដុំមាសទាំងអស់បាន…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

SME Bank បានបញ្ចេញឥណទានជិត ៨ លានដុល្លារ ដើម្បីជំរុញ និងស្តារវិស័យទេសចរណ៍ឡើងវិញ

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា (SME Bank) គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ បានបញ្ចេញឥណទានចំនួន ៧.៧៧ លានដុល្លារអាមេរិកនៃគម្រោងថវិកាសរុប ១៥០…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ នឹងដាក់ឱ្យដំណើរការនៅត្រឹមខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ក្រោយភាពរអាក់រអួលនៃដំណើរការសាងសង់ដោយសារផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ១៩អស់រយៈពេលជិត២ឆ្នាំ គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ…