ការផ្តល់កម្ចីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវធ្វើឱ្យសេវាឥណទានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ

ភ្នំពេញ ៖ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) បានបន្តជំរុញាការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ ឬការផ្តល់កម្ចីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ (Responsible Lending) ដល់សមាជិករបស់ខ្លួន ពិសេសមន្ត្រីឥណទាន ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការឥណទានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតជូនប្រជាជន។

លោក កែវ វាសនា មន្ត្រីឥណទានមួយរូបបម្រើការឱ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ បានឱ្យដឹងថា ដើម្បីផ្តល់កម្ចីដល់អតិថិជនឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ ស្ថាប័នរបស់លោកតែងតែងឱ្យលោកចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព និងបង្កើនចំណេះដឹងបន្ថែមដល់មន្ត្រីឥណទានរបស់ខ្លួន ក្នុងការផ្តល់សេវា និងយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជូនអតិថិជនប្រកបដោយក្រមសីលធម៌។

លោក កែវ វាសនា បានឱ្យដឹងទៀតថា ជាទូទៅ មុននឹងឈានដល់ការផ្តល់កម្ចីឱ្យអតិថិជនសម្រាប់ការពង្រីកអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ ពិសេសសហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម និងខ្នាតតូចបំផុត ស្ថាប័នរបស់លោកតែងតែពិនិត្យពិច័យទៅលើលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជន និងស្ថានភាពអាជីវកម្មរួចហើយ ទើបពិនិត្យលើទ្រព្យធានា។

លោកបានថ្លែងថា ៖

“មុនផ្តល់កម្ចីអតិថិជនសម្រាប់ការពង្រីកអាជីវកម្ម យើងត្រូវសិក្សាលើលំហូរប្រាក់របស់គាត់ លទ្ធភាពសង សមត្ថភាពសង ប្រវិត្តិសង អត្តចរិត និងទ្រព្យធានា។​ មួយទៀតគឺភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងការសងត្រឡប់របស់គាត់។ យើងមើលចំណុចទាំងអស់នេះបានច្បាស់លាស់ហើយ ទើបយើងសម្រេចផ្តល់កម្ចីដល់គាត់”

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) លោក សុខ វឿន បានថ្លែងប្រាប់ថា កម្រិតនៃការចូលរួមសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ (Responsible Lending (ឬនិយាយឱ្យងាយយល់ គឺការផ្តល់កម្ចីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ)) សម្រាប់សមាជិកសមាគម គឺសមាគមធ្វើបានច្រើនមែនទែន ប៉ុន្តែក៏មានចន្លោះខ្វះខាតខ្លះ ដែលត្រូវបានបំពេញបន្ថែមនាថ្ងៃមុខបន្តទៅទៀត។

លោកបានថ្លែងបន្តថា ជាពិសេស សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានជំរុញឱ្យមានការចូលរួមបន្ថែម ដើម្បីឱ្យសមាជិក ពិសេសមន្ត្រីឥណទាន ត្រូវអនុវត្តឱ្យបានខ្ជប់ខ្ជួនបន្ថែមនូវការផ្តល់កម្ចីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ ដូច្នេះនាពេលថ្មីៗនេះ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំឱ្យការបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ នៅថ្នាក់តំបន់ និងថ្នាក់ខេត្ត។

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានលើកឡើងថា លើសពីនេះទៅទៀត នៅខែកញ្ញានេះ នឹងមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ រៀបចំដោយ IBF (Institute of Banking and Finance) សម្រាប់ឱ្យមន្ត្រីរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាធនាគារ ចូលរៀនក្នុងវគ្គសិក្សានេះ ដើម្បីឱ្យយល់ដឹងលើការងារទាំងអស់នេះ ហើយសមាគមក៏នឹងមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបែបនេះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀត។ 

ក្នុងន័យនេះ លោកបានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“ទោះវាមិនបាន ១០០% ប៉ុន្តែយើងធ្វើបានច្រើនហើយ ហើយយើងជំរុញឱ្យការអនុវត្តរបស់យើងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្ថែមទៀត។ យើងក៏ចង់ផ្សារភ្ជាប់ការងារទាំងអស់នេះ ដើម្បីឱ្យសង្គម និងប្រជាជន ពិសេសអតិថិជនរបស់យើង បានយល់បន្ថែមទៀត”

បើទោះបីជាប​ច្ចុប្បន្នការផ្តល់កម្ចីមួយភាគធំបានមកពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក៏ នៅតែមានវត្តមានអ្នកផ្តល់កម្ចីក្រៅមួយចំនួនដែលអាចបង្កប៉ះពាល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងទំហំណាមួយ។

លោក សុខ វឿន បានថ្លែងថា ៖

“វាជាចំណុចមួយ ដែលយើងត្រូវសាបព្រួស យើងត្រូវបានបង្រៀន និងយើងត្រូវណែនាំដល់អតិថិជន និងផ្នែកមួយចំនួនទៀត ដើម្បីឱ្យគាត់យល់បន្ថែម និងដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការឥណទានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀត”

ដោយផ្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងការជំរុញឱ្យមានការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងសម្រាប់មន្ត្រីឥណទាន និងប្រជាជន ពិសេសអតិថិជន លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា រំពឹងថា បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់កម្ចីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ នឹងកាន់តែរួមតូចបំផុត ក្នុងរយៈពេលមធ្យម ២ ឬ៣ឆ្នាំ ខាងមុខ ហើយការធ្វើប្រតិបត្តិការឥណទាននឹងកាន់តែមានភាពវិជ្ជមាន៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ