ឥណ្ឌា និងចិន ដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំនៅអាស៊ីនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីកង្វះខាតទឹក

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី CNBC បានរាយការណ៍ថា កង្វះខាតទឹកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់វិបត្តិអាកាសធាតុ ហើយតំបន់អាស៊ីដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម…