រាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញទឹកប្រាក់ជាង ១២០០លានដុល្លារជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះនៅទូទាំងប្រទេស

ក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ ​ជាពិសេសលើប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលមានជីវភាពក្រីក្រ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញកញ្ចប់មួយចំនួន ក្នុងការស្រោចស្រង់ជីវភាព​របស់ពួកគេ…

តោះ! មកស្វែងយល់ពីរបៀបចូលរួម និងទទួលបានគម្រោងកញ្ចប់ជំនួយសហគ្រិនខ្មែរ

ភ្នំពេញ ៖ កញ្ចប់ជំនួយសហគ្រិនខ្មែរឆ្នាំ២០២២ ដែលជាយន្តការមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្ត្រ គាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម និងធុរកិច្ចបង្កើតថ្មី…

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃទម្លាក់កញ្ចប់លុយ១ ០០០លានដុល្លារសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ច ខណៈខេត្តក្រុងចំនួន១០ ត្រូវបានបិទខ្ទប់

រដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចទម្លាក់កញ្ចប់លុយជំនួយចំនួន១ ០០០លានដុល្លារសម្រាប់សង្គ្រោះ និងទប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេស ខណៈដែលខេត្តក្រុងសំខាន់ៗចំនួន១០ត្រូវបាន…..