មុខរបរចិញ្ចឹមកណ្ដុរព្រែង ហើយយកទៅខ្វៃអាចលក់បានមួយក្បាល ៥ម៉ឺនរៀល

បាត់ដំបង ៖ គ្រាន់តែឮពាក្យគេនិយាយថា «សត្វកណ្ដុរ» មនុស្សភាគច្រើនតែងតែនឹកគិតថាវាជាសត្វចង្រៃដែលរស់នៅតាមបណ្តាញលូទឹកស្អុយ និងនៅតាមកន្លៀតទីងងឹត…