ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ! ស្វែងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្ចីផ្លូវការ និងកម្ចីក្រៅផ្លូវការ

បច្ចុប្បន្ន ការផ្តល់កម្ចីផ្លូវការដោយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បាន និងកំពុងរីកសាយភាយទៅដល់ស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសរួចទៅហើយ

ការប្រើប្រាស់កម្ចីជាមួយគោលដៅច្បាស់លាស់នឹងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារ

ការប្រើប្រាស់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ អាចជួយពង្រីកអាជីវកម្ម និងលើកកម្ពស់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង

CMA ៖ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបញ្ចេញកម្ចីជាង ៥ ពាន់លានដុល្លារ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយមិនរាប់បញ្ចូលទិន្នន័យពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ បានផ្តល់ឥណទាន (កម្ចី) ចំនួន ៥,១២ពាន់លានដុល្លារទៅឱ្យអតិថិជនចំនួន ១,៥៧លានគណនី

គួរសិក្សាចំណុចទាំង ២ នេះសិន មុនសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់កម្ចី

កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាប្រភពទុនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាទុនក្នុងការបង្កើនចំណូល ឬបង្កើតអាជីវកម្ម

សិក្សាពី ៨ ចំណុចដើម្បីប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ និមានប្រសិទ្ធភាព

ការប្រើប្រាស់កម្ចីចំគោលដៅពិតជាបានជួយលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាជន ស្របពេលដែលធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បានបង្រីកសាខានៅទូទាំងប្រទេស

ការប្រើប្រាស់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ គឺជាមធ្យោបាយមួយជួយប្រជាជនបង្កើតមុខរបរ

ការប្រើកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ដែលសំដៅទៅលើធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានអជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាមធ្យាបាយដ៏ល្អជួយពង្រីកមុខរបរ

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់កម្ចីពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ!

ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្ចីប្រកបដោយជំនួលខុសត្រូវ អតិថិជនត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដជូនគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ឬភ្នាក់ងារឥណទាន ដែលខ្លួនមានបំណងប្រើប្រាស់កម្ចី។

ប្រព័ន្ធធនាគារនៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយមិនអាចខ្វះបាន

ប្រព័ន្ធធនាគារ បើនិយាយឱ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺជាដំណើរការនៃការយកប្រាក់បញ្ញើរទៅផ្ញើរនឹង ធនាគាររបស់ប្រជាជនដែលមានប្រាក់ ហើយភាគីធនាគារជាអ្នកបង្វិលប្រាក់នោះទៅឱ្យ ប្រជាជនដែលមានតម្រូវការខ្ចី…

កម្ចី Online ទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែគ្មានច្បាប់នោះទេ ប៉ុន្តែទាមទារការពិនិត្យឱ្យបានច្បាស់លាស់

បច្ចុប្បន្ននេះ មិនមែនកម្ចីអនឡាញ (Online) ទាំងអស់សុទ្ធតែជាកម្ចីដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់នោះទេ ប៉ុន្តែវាទាមទារអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីត្រូវពិនិត្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ មុនសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់កម្ចីប្រភេទនេះ ដើម្បីចៀសវាងការប្រើប្រាស់កម្ចីខុសច្បាប់ ដែលរៀបចំឡើងដោយជនខិលខូច ឬជនបោកប្រាស់

ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីចម្បងក្នុងការផ្តល់កម្ចីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវដល់ប្រជាជន

គ្រប់គ្នាដឹងហើយថា ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីចម្បងមួយក្នុងការផ្តល់កម្ចីដល់ប្រជាជន ដែលមានតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែមិនមែនរាល់ការស្នើសុំកម្ចីទាំងអស់ គឺត្រូវបានធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ទទួលយក និងផ្តល់ជូននោះទេ