វិស័យ SME កាន់តែងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានកម្ចីក្រោយសមាគមចំនួន៣សហការគ្នាជួយសម្រួល

ដោយមើលឃើញពីបញ្ហាក្នុងការទទួលបានកម្ចីសម្រាប់យកទៅប្រកបអាជីវកម្មរបស់SME ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានចុះMOU ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ…

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ចេញកម្ចីឥណទានប្រមាណ ៩,៦ ពាន់លានដុល្លារទៅកាន់វិស័យសំខាន់ៗ

ភ្នំពេញ ៖ គិតត្រឹមខែមិនថុនា ឆ្នាំ២០២៣ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ចេញកម្ចីឥណទានប្រមាណ ៩,៦ ពាន់លានដុល្លារ ទៅកាន់វិស័យសំខាន់ៗក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខណៈចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីក្នុងវិស័យមានចំនួនប្រមាណ ២,១៦ លានគណនី។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣…

អ្នកជំនាញ ៖ មុនសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះ ត្រូវតែមើលសំខាន់បំផុតលើលទ្ធភាពខ្លួនឯង

ជាការពិត ប្រជាជនបច្ចុប្បន្នច្រើនតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាក្នុងការសងត្រឡប់លើអចលនវត្ថុ ហើយដែលជារឿយៗ គេតែងសង្កេតឃើញករណីរឹបអូសរបស់ម្ចាស់បុរី ឬម្ចាស់ខុនដូរក្រោយពេល​ដែលអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសងត្រឡប់…

អ្នកជំនាញណែនាំកសិករឱ្យប្រើប្រាស់កម្ចីផ្លូវការសម្រាប់បម្រើឱ្យវិស័យកសិកម្ម

ជាការពិត វិស័យកសិកម្មក៏មិនខុសគ្នាពីអាជីវកម្មមួយនោះដែរ មានន័យថាកសិករក៏តែងរមែងត្រូវ ការដើមទុនសម្រាប់ជំរុញការដាំដុះ ឬការចិញ្ចឹមសត្វរបស់ខ្លួនឱ្យបានរីកចម្រើនទៅមុខ…

តម្រូវការកម្ចីឥណទាន​ បាននឹងកំពុងពង្រីកខ្លួនគាំទ្រសកម្មភាព សេដ្ឋកិច្ច​នៅជនបទ

ភ្នំពេញ ៖ ដោយសារភាពប្រឈមនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ អត្រាការប្រាក់នៃប្រាក់បញ្ញើ និងឥណទានត្រូវបានធ្លាក់ចុះ តែក៏អាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាវិជ្ជមានឱ្យអតិថិជនទទួលបានមូលនិធិ…