សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ទោះក្នុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា – ថៃ នូវតែបន្តរក្សាបានកំណើន

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានលើកឡើងថា ទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក៏ដោយ កម្ពុជា និងថៃ បានបន្តខិតខំធ្វើការរួមគ្នាជំរុញទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម អប់រំ និងវិស័យដទៃទៀតបានយ៉ាងល្អ និងជាទីមោទនភាព។