វិស័យអចលនវត្ថុក្នុងស្រុកនៅបន្តមានចរន្តដោះដូរ តែជួបបញ្ហាប្រឈមខ្លះដែលត្រូវដោះស្រាយ

ភ្នំពេញ ៖ វិស័យអចលនវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បាន និងកំពុងវិវត្តន៍ជាវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់បើទោះជាមានការរំខានពីវិបត្តិកូវីដ និងបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន…