អ្នកដាំដូងខ្ទិះអះអាងថា ដូង​ខ្ទិះ​មាន​ទី​ផ្សារ​ខ្ពស់ ងាយ​ស្រួល​ថែទាំ និង​ប្រមូល​ផល​បាន​យូរ​ឆ្នាំ

ខេត្តបាត់ដំបង ៖ ដូង ជាដំណាំពហុប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ដែលប្រជាជនខ្មែរនិយមដាំ ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ជាផ្លែ ទឹក ស្លឹក និងខ្ទិះសម្រាប់…