អ្នកជំនាញ​បង្ហើប​ពី​គន្លឹះក្នុងការទិញដី​ទុកលក់ទទួលបានផលចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លី​

ភ្នំពេញ ៖ ការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជា នៅតែមានភាពពេញនិយម និងមានអ្នកវិនិយោគជាហូរហែ ប៉ុន្តែការវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅពេលនេះ…