ការលក់ដូរអចលនទ្រព្យ​នៅតំបន់មួយក្នុងខណ្ឌ​សែនសុខ​​នៅតែមានសកម្មភាពល្អប្រសើរ​ទោះស្ថិតនៅក្នុង​វិបត្តិក្ដី​

ភ្នំពេញ ៖​ ចាប់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ២០២០ រហូតមកដល់​ឆ្នាំ២០២៣​នេះ ស្ថានភាពអចលនទ្រព្យក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុ​ជា ក៏ដូចជា​ពិភពលោកទាំង​មូលបានជួបវិបត្តិ​ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់…

ប្រធាន GRA ៖ ការទិញ-លក់លើទីផ្សារអចលនទ្រព្យចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញបន្តិច

ទីផ្សារអចលនទ្រព្យ ដែលសំដៅលើការទិញលក់នៅដើមឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញបន្តិចបើធៀបទៅនឹងពាក់កណ្តាលឆមាសទី១ ដែលកំពុងវាយប្រហារ