ស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ ក្រោមដំបូលសន្តិភាពនៅកម្ពុជា ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់នៃការទូត និងបទពិសោធន៍ល្អៗទៅកាន់ពិភពលោក

ភ្នំពេញ ៖ ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកដ៏រ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ នៅទីបំផុតកម្ពុជាបានទទួលពន្លឺសន្តិភាពឡើងវិញក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លៀសវៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមាន…