តម្លៃមាសបន្តធ្លាក់ចុះ ០,៧៤ ភាគរយ នៅត្រឹម ១ ៩៤៧ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពពី FX Street បានបង្ហាញថា តម្លៃមាសសកលបានបន្តធ្លាក់ចុះ ០,៧៤ ភាគរយ ពោលគឺនៅត្រឹម ១ ៩៤៧ ដុល្លារក្នុងមួយអោនប៉ុណ្ណោះ ដែលជាកម្រិត…

តម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃជាង ៣​ ភាគរយ ខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារចុះខ្សោយ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ៍របានរាយការណ៍ថា តម្លៃប្រេងបានបន្តកើនឡើងប្រហែល ៣ ភាគរយដល់កម្រិតខ្ពស់កាលពីថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ…

ការជំនួសប្រាក់ដុល្លារដោយរូបិយប័ណ្ណផ្សេងមិនងាយនឹងកើតឡើងនោះទេ បើទោះជាវាកំពុងធ្លាក់ចុះក៏ដោយ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថា កំណើននៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលមានបំណងចៀសឆ្ងាយពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងពាណិជ្ជកម្ម…

តម្លៃប្រេងកើនឡើងបន្តិច ខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារកំពុងដាំក្បាលធ្លាក់ចុះ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Hellen Shipping News បានរាយការណ៍ថា តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងបន្តិចនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារកំពុងធ្លាក់ចុះ…

ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota បានធ្លាក់ចុះ ៨,១ ភាគរយ ដោយសារកង្វះខាតបន្ទះឈីប

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី ABC News បានរាយការណ៍ថា ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota បានធ្លាក់ចុះ ៨,១ ភាគរយ ដោយសារកង្វះខាតបន្ទះឈីប…

សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនមានការធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២​ នេះ

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Investing បានរាយការណ៍ថា សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនមានការធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ នេះ ដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់…

បញ្ហាសំខាន់ៗចំនួន៥ ដែលជាកត្តានាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនមានការធ្លាក់ចុះក្នុងពេលថ្មីៗនេះ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី BBC បានរាយការណ៍ថា ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិន បានធ្វើឱ្យតម្រូវការពិភពលោកចុះខ្សោយ ខណៈដែលប្រទេស…

ខ្លីៗពីតម្លៃប្រេង ៖ តម្លៃប្រេងសកលងើបឡើងវិញបន្តិចសប្តាហ៍នេះ បន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុត

តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងក្នុងទីផ្សារជួញដូរនៅអាស៊ីជាលើកដំបូងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបជាច្រើនខែកន្លងមក ដែលបណ្តាលមកពីតម្រូវការប្រេងសាំងធ្លាក់ចុះពីទីផ្សារអាមេរិក…