ឆមាសទី១ឆ្នាំ​២០២២ ទំហំ​ទឹកប្រាក់នាំចេញ​នាំចូលនៃ​សហគ្រាស​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស ក្រុងព្រះសីហនុ សម្រេចបាន​ជិត ១ ៤០០ លាន​ដុល្លារ

ភ្នំពេញ៖ ទោះជាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតែមិនទាន់ផុតរលត់ក៏ដោយ ក៏តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ នៅតែអាចសម្រេចបានសង្វាក់ផលិតកម្មការងារនៃការនាំចេញនាំ…