រយៈពេល​៧​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​ ​ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុជា​មានកំណើន​១​៣ភាគរយ

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងថា ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានកំណើនជាមធ្យម ១៣,៣ភាគរយក្នុងចន្លោះឆ្នាំ២០១៧-២០២៣