ឆ្នាំ២០២២ ការនាំចេញសត្វ និងផលិតផលសត្វ មានទឹកប្រាក់ជាង ២ពាន់លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វប្រចាំឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ…