ខែមករា កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង៤ម៉ឺនតោន មានទំហំទឹកប្រាក់ជាង៣២លានដុល្លារ

ខែមករាឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករជាង៤ម៉ឺនតោន មានទំហំទឹកប្រាក់ជាង៣២​លាន​ដុល្លារ ខណៈនាំចេញស្រូវ ៥៨៨ ៨១៤ តោន ទឹកប្រាក់ជាង ១៨៤ លានដុល្លារ

រយៈពេល ១២ខែ ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជារកប្រាក់ចំណូលបានជាង ៤៦៦លានដុល្លារពីការនាំចេញអង្ករ

យោងតាមស្ថិតិដែលបង្ហាញដោយសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា ពេញមួយឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករ ចំនួន ៦៥៦.៣២៣តោន

ការនាំចេញអង្ករនៅឆ្នាំ២០២៣ អាចសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៦៧ម៉ឺនតោន ស្មើនឹង៩៥% នៃផែនការ

ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាម្រាប់ឆ្នាំ​២០២៣ នឹងកើនឡើងប្រមាណពី​៥ទៅ​១០ ​ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ការនាំចេញបានកើនឡើងប្រហែល ៦៧០.០០០ តោនដែលស្មើនឹង៩៥ ភាគរយ

កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជិត ៦០០លានដុល្លារពីការនាំចេញស្រូវ-អង្ករ ក្នុងរយៈ៦ខែឆ្នាំនេះ

ភ្នំពេញ ៖ ការនាំចេញអង្ករនៅឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ មានកំណើនជាង ១៦% ក្នុងបរិមាណសរុបចំនួន ៣២៧ ២០០ តោន គិតជាទឹកប្រាក់ជាង ១៩៨ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ខណៈដែលការនាំ…

ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជារយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2021 មានការធ្លាក់ចុះ 34.56 ភាគរយ

នៅក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះ កម្ពុជាបានធ្វើការនាំចេញអង្ករបានចំនួន 233,031តោន ថយចុះចំនួន 123,066 តោន ឬស្មើនឹង -34.56ភាគរយ …