ប្រជាសហគមន៍ផាត់សណ្ដាយកាត់បន្ថយការនេសាទត្រី ងាកទៅបម្រើសេវាទេសចរណ៍

សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ផាត់សណ្ដាយ មានមូលដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ និងស្ថិតនៅលើផ្ទៃនៃបឹងទន្លេសាប។ សហគមន៍នេះចែកចេញជាភូមិចំនួន ៥ និងមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន…