កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២១ មានភូមិចំនួន១៧ប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់

ភ្នំពេញ ៖ គិតមកដល់ចុងឆ្នាំ២០២១ អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឱ្យធ្វើការចែកចាយអគ្គិសនីលើតំបន់ចំនួន ៣៨៣ តំបន់ដែលមានដែនអាជ្ញាប័ណ្ណសរុបគ្របដណ្ដប់លើភូមិចំនួន…

មហាយក្សចិន កំពុងនាំមុខគេទាំងបច្ចេកវិទ្យា 5G និងទំហំនៃការប្រើប្រាស់

ប៉េកាំង ៖ ក្នុងពេលដែលបច្ចេកវិទ្យា 5G កំពុងទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោក បច្ចុប្បន្ន ប្រទេសចិនកំពុងត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានក្លាយជាអ្នកដែលអាចឆក់យកឱកាស និងនាំមុខ…