ការឡើងកំដៅទឺកសមុទ្រអាចបង្កជាហានិភ័យដល់ភពផែនដី

យោងតាមប្រភពពី Weforum បានលើកឡើងថា ទឺកសមុទ្រមិនត្រឹមតែស្រូបយកឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់…