ដើមខែមករា ឆ្នាំ​២០២៣​ កម្ពុជា​អនុម័ត​គម្រោ​ងវិនិយោគ​ថ្មីចំនួន​៧ អាចបង្កើតឱកាសការងារ​បានជាង​១ម៉ឺ​ន​កន្លែង​

ភ្នំពេញ ៖ កាលពីឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅនេះ ការវិនិយោគថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់មានកំណើនឡើងវិញ ជាពិសេសគម្រោងវិនិយោគក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម កម្មន្តសាល។ ដោយឡែក…

ត្រីមាសទី៣នៃឆ្នាំនេះ ​កម្ពុជា​ទទួលបានគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ៤៦គម្រោង មានទឹកប្រាក់សរុប​ជាង​ ៤៤០​លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ ការវិនិយោគលើគម្រោងថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះនៅតែបន្តមានសកម្មភាពកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងត្រីមាសទី៣នៃ…

រដ្ឋាភិបាលទទួលបានចំណូល ២៦៨០លានដុល្លារពីប្រាក់ចំណូលពន្ធរយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងរយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២២នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធបានជាង ២ ៦៨០លានដុល្លារ ស្មើនឹងប្រមាណ៩៥ភាគរយ…

គម្រោងចំនួន ៣៨ ត្រូវបានកម្ពុជាអនុម័តក្រោមទុនវិនិយោគសរុបជាង២ពាន់លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ ស្ថិតនៅក្នុងត្រីមាសដំបូងដើមឆ្នាំ២០២២នេះ គម្រោងវិនិយោគក្នុងការបង្កើតរោងចក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យសំណង់សរុបដល់ចំនួន ៣៨គម្រោងត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈ…