គន្លឹះចំនួន ៤ គួរអនុវត្តតាមដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក

ភ្នំពេញ ៖ ឆ្នាំថ្មី ផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីច្រើនដល់យើង មិនថាវាទាក់ទងនឹងអាជីព ឬការចង់បានគេហដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនទោះទេ យើងទាំងអស់គ្នាតែងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីមួយ ឬអ្វីផ្សេងទៀតក្នុងឆ្នាំថ្មី។ ប៉ុន្តែ ដើម្បី…

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនូវយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកាត់ដេរ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញនូវសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយទំព័រដោយផ្ដោតសំខាន់លើការដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនូវ «យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង…

ថវិកាជាង ១៥០ លានដុល្លារ គ្រោងនឹងអនុវត្តកម្មវិធី ASPIRE 2 សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២-២០២៧

ភ្នំពេញ ៖ មូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម IFAD ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា កម្មវិធី ASPIRE 2 បានគ្រោងថវិកាចំនួនជាង ១៥០ លានដុល្លារអាមេរិក ហើយនឹងបន្តអនុវត្ត…