ការអនុវត្តន៍កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​ កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងជួយជំរុញឱ្យការនាំចេញទំនិញទៅកូរ៉េ មានការកើនឡើង

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឯកឧត្តម ប៉ែន សុវិជាតិ បានឱ្យដឹងថា ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី កម្ពុជា និងកូរ៉េ CKFTA…