២០​ឆ្នាំនៅកម្ពុជា មូលនិធិរបស់អ្នកស្រី Angelina Jolie រួមចំណែកជួយប្រជាជនរស់នៅប្រសើរ​ជាងមុន

វត្តមានរបស់តារាសម្ដែងហូលីវូត គឺអ្នកស្រី Angelina Jolie ជាលើកដំបូងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ២០០០ អំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវផលិតខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីឈ្មោះគឺ «Tomb…

ការចូលរួមរើសសំរាមនៅតាមមូលដ្ឋាន អាចជួយដល់​ជីវ​ភាព​ប្រជាជនផ្ទាល់ និងជួយធ្វើឱ្យបរិស្ថានស្អាត

យោងតាមគោលនយោបាយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងនៅទីប្រជុំជនឆ្នាំ២០២០-២០៣០ បានឱ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្នសំណល់រឹងក្នុង​ទីប្រជុំ​ជន​មានប្រមាណ ២លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ…