ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ​ចាន់ថុល ៖ “ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ” ជាផលប្រយោជន៍វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ មិនមែនសម្រាប់ជម្លោះ ឬការគំរាមកំហែងណាមួយនោះទេ  

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ​ចាន់ថុល ៖ “ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ” ជាផលប្រយោជន៍វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ មិនមែនសម្រាប់ជម្លោះ ឬការគំរាមកំហែងណាមួយនោះទេ  

ការផ្តល់ឱកាសឱ្យស្រ្តីកាន់តែច្រើន អាចជួយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង

បរទេស ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ ស្រ្តីភាគច្រើនមិនសូវជាមានឱកាសក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដូចបុរសនោះទេ ដែលរឹតតែធ្វើឲ្យមានវិសមភាពយេនឌ័រ និង ប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់នៃ…

ការអភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋានបច្ចុប្បន្ន​មានការ​កែប្រែស្របទៅតាម​តម្រូវការអតិថិជន ​និង​ច្បាប់ដែលបានកំណត់​

ភ្នំពេញ ៖ ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន ជាពិសេសនៅក្នុងរាជធាំនីភ្នំពេញត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានការកែប្រែមួយចំនួន ទៅលើទំហំផ្ទះ និងការទុកដីទំនេរនៅក្នុង…