ស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍អប្សរា និងក្រុមហ៊ុន អប្សរា មេឌាសឺវីស (AMS) សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលបំពេញការងារប្រមូលផ្តុំទំនើប

នស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍អប្សរា និងក្រុមហ៊ុន AMS សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលបំពេញការងារប្រមូលផ្តុំទំនើប

ការផ្គត់ផ្គង់​អគារ​ការិយាល័យ​មាននិន្នាការ​កើនឡើងវិញ​ក្នុ​ងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣​នេះ

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣នេះ ការផ្គត់ផ្គង់អគារការិយាល័យថ្មីៗនៅលើទីផ្សារនៃរាជធានីភ្នំពេញ ឃើញថាមាននិន្នាការកើនឡើងដោយក្នុងនោះអគារិយាល័យថ្មីៗទំហំ២១៥ពាន់…

ឆ្នាំ២០២៣ ការផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យថ្មី រំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងដល់ជាង ១,១ លានម៉ែត្រការ៉េ

ភ្នំពេញ ៖ ការផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យថ្មីត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងនៅឆ្នាំនេះ ដោយបន្ថែមទំហំការិយាល័យចំនួន ២០៣ ០០០ ម៉ែត្រការ៉េចូលក្នុងទីផ្សារនៅចុងឆ្នាំ២០២៣ ដែលជំរុញការ…

ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជាដាក់ចេញនូវផលិតផលថ្មីមួយជួយឱ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់គ្រប់រូបអាចគ្រប់គ្រងសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងគោលបំណងអាចបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកែលម្អអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (CBC) បានដាក់ចេញនូវផលិតផលថ្មីគឺ Credit Report Plus…

ទីផ្សារការិយាល័យជួលនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាចនឹងកើនឡើងខ្ពស់ដោយសារក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា

បច្ចុប្បន្នទីផ្សារការិយាល័យជួលនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងជួបឱនភាព ប៉ុន្តែគេជឿថា បន្តិចទៀតទីផ្សារមួយនេះអាចនឹងកើនតម្រូវការឡើងវិញខ្លាំងដោយសារតែភាពរីកចម្រើននៃ.