ការបើកការិយាល័យពាណិជ្ជកម្ម គឺដើម្បីពង្រីកសក្តានុពលពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ

ភ្នំពេញ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានស្វាគមន៍ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មនៅស្ថានទូតតួកគី ដោយសង្ឃឹមថា ការបើកការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មរបស់តួកគីនៅកម្ពុជា…