អាជីវកម្មខ្នាតតូចបន្តពីវេនគ្រួសារ «ការ៉េមដូង១៩៩៧» កំពុងមានការគាំទ្រច្រើន

ការ៉េម ត្រូវបានរាប់ថាជាបង្អែមកកម្យ៉ាងដែលគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយ និងធ្លាប់ទទួលទាន ជាពិសេសក្មេងៗដែលនិយមចូលចិត្តញ៉ាំ ដោយសារតែវាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ត្រជាក់…