ច្បាស់ហើយ ! កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ដំណើរការផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ

ភ្នំពេញ ៖ ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំបើកបរលើផ្លូវល្បឿនលឿនដំបូងគេនៅកម្ពុជា ភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ នៅពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថា…