ស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសសំខាន់ៗដើម្បីបំបៅដើម និងដាំក្រូចថ្លុងកោះទ្រង់ឱ្យទទួលបានផលល្អ

ក្រូចថ្លុងកោះទ្រង់នៃខេត្តក្រចេះត្រូវបានក្លាយជាកសិផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រ ត្បិតក្រូចថ្លុងប្រភេទនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកខុសពីក្រូចថ្លុងនៅតំបន់ដទៃ