សហគមន៍សម្រស់កោះហាន បានក្លាយជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់

ស្ទឹងត្រែង ៖ ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត ខេត្តស្ទឹងត្រែង តំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ សម្រាប់តែសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍សម្រស់កោះហាន គឺជាសហគមន៍មួយក្នុងចំណោមសហគមន៍ផ្សេងទៀត…