អឺរ៉ុបបរាជ័យក្នុងការចរចា និងកំណត់តម្លៃប្រេងជាមួយនឹងរុស្ស៊ី

យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថា អឺរ៉ុបបានបរាជ័យក្នុងការចរចា និងកំណត់តម្លៃប្រេងជាមួយនឹងរុស្ស៊ី ខណៈដែលប្រទេសប៉ូឡូញ និងក្រុមប្រទេសបាល់ទិកមួយ…