ចំណងដៃថ្មី! កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧៦ នៅមណ្ឌលគិរីត្រូវបានស្ថាបនាឡើងវិញរួចរាល់ជាស្ថាពរ

ចំណងដៃថ្មីសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី៖កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧៦ ដែលត្រូវបានបាក់ស្រុតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងវិញរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយ ។