ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តតាកែវមួយចំនួនងាកមកប្រកបរបរចិញ្ចឹមបង្កង ខណៈទីផ្សារចាប់ផ្តើមកើនឡើងវិញ  

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ ការចិញ្ចឹមបង្កងបានក្លាយជាមុខរបរមួយដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាព ខណៈប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវ ដែលល្បីល្បាញបង្កងឆ្ងាញ់ជាង…