អ្នកជំនាញនិយាយពីសក្ដានុពល និងកំណើនប្រជាសាស្ត្រនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខ នាពេលបច្ចុប្បន្ន

ភ្នំពេញ ៖ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេសង្កេតឃើញថា ខណ្ឌសែនសុខ ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាខណ្ឌទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗមានតម្លៃសរុបរាប់ពាន់លានដុល្លារ ជាពិសេសគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍…