ខេត្ត​កែប ​កាន់តែ​មានសក្ដានុពល​ ខណៈដែល​កំពង់ផែទេសចរ​ណ៍​​ជិត​បញ្ចប់ការសាងសង់

ខេត្តកែប​កាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង​ពីសំណាក់​វិនិយោគិនទាំងក្នុង និងក្រៅ​ប្រទេស​នៅពេលសមិទ្ធផល​សំខាន់ៗជាច្រើន​កាន់តែ​លេច​រូបរាង​ជាបន្តបន្ទាប់