ឆ្នាំ២០២៣ កំពង់ផែព្រះសីហនុ រកចំណូលបានជាង ៩០លានដុល្លារ ខណៈដែលកំពង់ផែភ្នំពេញរកចំណូលបាន ៣៨ លានដុល្លារអាម៉េរិក

ឆ្នាំ២០២៣ កំពង់ផែស្វ័តក្រុងព្រះសីហនុ រកចំណូលបានជាង ៩០ លានដុល្លារ ខណៈកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ រកចំណូលបានជាង ៣៨ លានដុល្លារអាម៉េរិក

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកកំពង់ផែជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មសំខាន់ប្រចាំប្រទេស

ក្រោមម្លប់នៃសុខសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ ដែលដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា