ខេត្តកំពង់ស្ពឺទាក់ទាញរោងចក្រ​ដំឡើង​រថយន្ត​ចំនួន ​៣ ក្នុងចំណោមរោងចក្រ ៨ នៅ​កម្ពុជា

កំពង់ស្ពឺ ត្រូវ​បានគេដឹងច្បាស់ថា​ជា​ខេត្ត ដែលទទួលបាន​នូវ​ការ​វិនិយោគ​លើ​រោងចក្រ​ឧស្សាហ​កម្ម​ជា​​​បន្តបន្ទាប់ ក្នុងនោះដែរ​ស្រុកគងពិសី​នៃខេត្តមួយនេះ ទទួលបានគម្រោ​ង…