សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ វិស័យឯកជនជាក្បាលម៉ាស៊ីន​ដ៏សំខាន់​នៃកំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្ដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានថ្លែងថាវិស័យឯកជនគឺក្បាលម៉ាស៊ីនរថភ្លើងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ដោយសារ…